acem2019delhi.com

A'mak-ı HayalRaci'nin Hatıraları

Responsive image
Alegorik bir üslûpla tasavvufî ve felsefî konuları işleyen A‘mâk-ı Hayâl, Şehbenderzâde Ahmet Hilmi’nin önemli eserlerindendir. İhtiva ettiği tipler ve işlediği sosyal olaylar bakımından yazarın eğilimlerini, bilgi donanımını aksettiren bir nevi otobiyografik nitelikteki esere -“hayalin derinlikleri” isminden de anlaşılacağı üzere- objektiflikten ziyâde subjektiflik hâkimdir. A‘mâk-ı Hayâl; şahıs, yer ve olaylar bakımından gerçek dünyadan çok, doğu-batı mitolojisi ile felsefesini içine alan manevî/hayalî âlemi yansıtmaya çalışan bir eseridir.
YAYIN TARİHİ:
2015-03-21
DOSYA BOYUTU:
4,27
ISBN:
6055262754
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

A'mak-ı HayalRaci'nin Hatıraları PDF

A'mak-ı HayalRaci'nin Hatıraları harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi. Okuyabilirsin A'mak-ı HayalRaci'nin Hatıraları sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...aktaydım. Yazarın bütün fikirleri "Raci'nin Hatıraları" ve "Manisa Tımarhanesi" adlı iki başlık Amak-ı Hayâl Yorumlu Özeti (2) Bölüm ... Amak-ı Hayal Hayalin Derinlikleri Raci'nin Hatıraları ... ..Kemal Gökdoğan 6. GİZLİ HAZİNE"Sultânım! Âmâk-ı Hayal / Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi "Tuhaf! Varla yok hiç bir olur mu? BİRİNCİ BÖLÜM. Râcî'nin Hatıraları. Aynalı Baba ile Konuşma. A'Mak-ı hayal [amak-ı hayal] - raci'nin hatıraları [ilk baskı]. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi - Türk Neşriyat Yurdu - Bürhaneddin Erenler Matbaası - İstanbul... 35 TL. A'mâk-ı Hayâl Cumhuriyet ön ... A'mak-ı Hayal Raci'nin Hatıraları - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi ... . Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi - Türk Neşriyat Yurdu - Bürhaneddin Erenler Matbaası - İstanbul... 35 TL. A'mâk-ı Hayâl Cumhuriyet öncesi edebiyatımızın hem en şanslı hem de en şanssız kitabıdır. İlk baskısının (1910) üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine karşın hâlâ ilgi görmesi sevilerek... ...baba'nın vefatından sonra Raci onun günlüğünü okur ve orada aynlı babanın hatıraları arasında. amak-ı hayal'i okuyanlar ve amak-ı hayal'den haberi olmayanlar…… Amak-ı Hayal'den *. "… Bundan sonra Hürmüz ile Ehrimen birbirlerini yalanlaya yalanlaya sonunda birbirlerine hücum edecek kadar ileri gittiler. _ Âmâk-ı Hayal adlı eserin Yazarı Yazarın bütün fikirleri "Raci'nin Hatıraları" ve "Manisa Tımarhanesi" adlı iki başlık altında... 24.50 TL. A'mâk-ı Hayâl, Cumhuriyet öncesi edebiyatımızın hem en şanslı hem de en şanssız kitabıdır. İlk baskısının (1910) üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine... Amak-ı Hayal Hayalin Derinlikleri Raci'nin Hatıraları. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi. Birey Yayıncılık. A'mak-ı Hayal, Cumhuriyet öncesi edebiyatımızın hem en şanslı hem de en şanssız kitabıdır. İlk baskısının (1910) üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine karşın hala ilgi görmesi... Amak-ı Hayal. ahenkdergisi.com. Âmak-ı HayalElimizdeki baskının kapağında şu bilgileri görüyoruz.Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Âmak-ı Hayal, Raci'nin Hatıraları... Amak-ı Hayal (Raci'nin hatıraları) 1. Baskı kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi kitapları ve... ha'mak-ı hayal eyledim, olsa yatardık. "a'mak-ı hayal racinin hatıraları" olarak "türk neşriyat yurdu" tarafından basılmıştır, belki http://www....