acem2019delhi.com

Bilgi Okur Yazarlığı'ndan Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler

Responsive image
Toplumların kalkınması sahip oldukları insan gücünün niteliğine bağlıdır. Günümüz toplumları geçmiştekinden daha farklı niteliklere sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Sürekli değişim özelliği gösteren bir geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu toplum bireylerini değişimle başa çıkabilecek becerilerle donatmaktır. Söz konusu becerilerin başında yaşam boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı becerileri gelmektedir. Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireyler mesleki kariyerlerinin ve kişisel yaşamlarının getireceği hemen her türlü değişime ve mücadeleye hazırlıklı bireylerdir. Söz konusu becerilerin toplum bireylerine kazandırılmasında kütüphaneler ve zorunlu eğitim süresi göz önüne alındığında özellikle okul kütüphaneleri önemli rol oynamaktadır.Bu bildirgede Türkiye’de bilgi okuryazarlığının gelişmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli görülen öneriler okul kütüphaneleri ile ilişkilendirilerek sunulmuştur. Önerilerin ele alınışında herhangi bir önem sırası izlenmemiştir. Geliştirilecek stratejiler, politikalar, planlama ve uygulama çalışmalarında ülkemiz gerçekleri ve koşulları dikkate alınmalı, katkı yapacak tüm kesimlerle işbirliği kurulmalı, tüm süreçlerde “öncelikler” belirlenmelidir.
YAYIN TARİHİ:
2010-01-01
DOSYA BOYUTU:
8,23
ISBN:
9756351352
DİL:
TÜRK
YAZAR:
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Bilgi Okur Yazarlığı'ndan Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler PDF

Bilgi Okur Yazarlığı'ndan Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır . Okuyabilirsin Bilgi Okur Yazarlığı'ndan Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...MATION LITERACY SKILLS AND CHARACTERISTICS OF LEARNING ... Milli Eğitim Dergisi-150 ... ... ...ve bilgi okur yazarlığı toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yüzyıl Öğrenen Standartları, yaşam boyu öğrenme, bilgi okuryazarlığı, öğretmen eğitimi. Yardımcı Kitap. 1. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı 2. Aydın A. ve Ateş K.,(2010) Bilgi Okur Yazarlığından Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler... Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, bilgi ok ... Bilgi Okur Yazarlığı'ndan Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler ... ... Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, bilgi okuryazarlığı, üniversite kütüphaneleri, akademik kütüphaneler. Abstract: Information society consist of individuals with lifelong learning skills. ...UNESCO Konferansı'nda sunulan "Yaşam Boyu Öğrenmeye Giriş" adlı bir bildiri ile gündeme gelmiştir. Çünkü Wilson (2001:3)'a göre bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenme için bir temeldir. Söz konusu becerilerin başında yaşam boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı becerileri gelmektedir. Lifelong Learning and Literacy in Process of Historical Change: A Turkish Experience. Yaşam boyu öğrenmeyi, okuryazarlık türlerini ve kütüphaneleri etkileyen çağdaş gelişmeler nelerdir? Bilgi Okur Yazarlığı. Bilgi okuryazarlığı" kavramı ilk olarak 1974'te Amerikan Bilgi Endüstrisi (SIIA) Bilgi okuryazarlığı ise yaşam boyu öğrenme için gerekli bir önkoşuldur. Bu hızlı değişimle başa çıkabilmenin en iyi yolu ise öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenen, bilgi okuryazarı bireyler yetiştirmekle mümkündür" diye açıkladı. Bu haftaki seminere konuşmacı olarak katılan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Mustafa Cesur tarafından "Yaşam Boyu ...