acem2019delhi.com

Türkçülüğün Esasları

Responsive image
Modernleşme ve uluslaşma tarihimizin klasikleşmiş bir metni olarak milliyetçilik külliyâtının parıldayan tacdârı Türkçülüğün Esasları, Ankara’daki Matbuat ve İstihbârât Matbaası’nda Türk Ocaklılara armağan olmak üzere neşredildiği günden bu yana, özgün eski yazılı metninin tıpkıbasımını ve onun Latin harflerine aktarılmış bakışımlı çevirisini içeren bez ciltli ve mûtena bir baskıyla ilk defa okurun karşısına çıkıyor. Kitap, hem bir koleksiyon öznesi olarak hem Osmanlıcasını geliştirmek isteyen okura muavenet etmek üzere, Historia Yayınları’nın Bilingual dizisinde neşredilecek prestijli işlerin de öncüsüdür. Uriel Heydin tâbiriyle, “Türk uygarlığının ileri kalesi Diyarbekir”de doğan Gökalp, pek çok konuda ardılları tarafından eleştirilmesine rağmen bugün hâlâ yeniden okunmak ve değerlendirilmek yoluyla Türk düşünce hayâtına katkı sunabilecek keyfiyette bir düşünürümüzdür. Geleceği inşâ etmek için, milli bir gelecek kurmak konusunda pişdâr olan bu büyük adama dönmekte her zaman fayda hasıl olacaktır. Yahya Kemal’in dediği gibi; “Diyarbekir’in bir harika olan bu oğlu konuştuğu zaman istikbâlin muhayyel bünyânını kuran dev gibi bir mimara benzerdi ilk Müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi bâni idi; mâziye arkasını çevirmis sâbit bir bakışla yalnız istikbâle bakardı.”
YAYIN TARİHİ:
2019-05-03
DOSYA BOYUTU:
11,45
ISBN:
6057648341
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Ziya Gökalp
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Türkçülüğün Esasları PDF

Türkçülüğün Esasları harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Ziya Gökalp. Okuyabilirsin Türkçülüğün Esasları sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...nin 20 TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI millî olması aranır ... Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları Nelerdir... | NetNedir ... . Türkçülüğün Esasları, düşünürümüzün işte bu konularda yazdığı özgün denemelerinden oluşmuş bir yaptıdır. Günümüz türkçesiyle hazırlanmış olan bu yapıtın, genç kuşakların görüş ve düşüncelerine... Aynı zamanda milli unsurların da Türk adıyla anılmasına yönelik çalışmalar düzenlenmiştir. Bu yüzden bu iki ismin Türk tarihinde 'Türkçülüğün babası' olarak anıldığı da belirtilmiştir. Türkçülüğün Esasları. Ziya Gökalp. İçindekil ... Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp ... . Türkçülüğün Esasları. Ziya Gökalp. İçindekiler. Birinci bölüm: Türkçülüğün özü. I-türkçülüğün tarihi. II -türkçülük nedir? III -türkçülük ve turancılık. Çırak. TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI. Kitap Türkçülüğün Mahiyeti ve Türkçülüğün Programı olmak üzere iki ana kısımdan oluşmuştur. Hars ve Tehzip (Türkçülüğün Esasları). Fransızca "culture" kelimesinin iki ayrı anlamı vardır. Bu anlamlardan birini hars (milli kültür), diğerinin "tehzib" (yetiştirme, yükseltme)... Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle "Türk milletindenim" demenin ne Kitaba gelirsek, kitabın adı "Türkçülüğün Esasları"... Türkçülüğün Esasları'nın ikinci ana bölümü Türkçülüğün Programı adım taşır ve sekiz alt başlık halinde tanzim edilmiştir. İlk alt bölüm Dilde Türkçülük'tür. ...bunların içinde 1923'te yayımladığı Türkçülüğün Esas-lart'nm özel bir yeri ve önemi vardır. Türkçülüğün Esasları, Türk milliyetçiliğinin sistem kuru- cusu olan Ziya Gökalp'ın en olgun eseridir. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yayımladığı, Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyan... Türklüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yazdığı kitap. Her kavmin, ilk önce, yalnız millî kültürü vardır. Bir kavim, kültür bakımından yükseldikçe siyasetçe de yükselerek kuvvetli bir devlet vücuda... Atatürk'ün fik...