acem2019delhi.com

Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı

Responsive image
Saltanatı kaldırmak için ilk fırsat Lozan Konferansı’na resmi davet gelmeden hemen önce Sadrazam Tevfik imzasıyla Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen telgrafta ortaya çıkmıştır; “Artık her iş tamamlandı; zafer temin edildi, eski vaziyet avdet etmelidir, padişah ve onun meşru hükümeti İstanbul’da olduğuna göre Ankara’daki teşkilatın ve hükümetin dağılması ve İstanbul’a bağlanması gerektir.” Bu hususta birkaç noktayı belirtmek gerekir. İstanbul hükümeti, bu telgrafta hâkimiyetin meşruiyeti konusunu hâlâ eski dayanaklarla açıkladığını göstermiştir. Milli hâkimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Bundan başka İstanbul hükümetinin, Ankara’ya karşı böyle bir yaklaşımla hareket etmesi; kurtuluş savaşı sonrası Ankara’sının alacağı radikal kararları da pekâlâ tahmin etmesinden ileri gelmektedir. Çünkü İstanbul hükümeti, milli hâkimiyet meşruiyetini bilmese de; savaşı kazanmış bir gazi meclisin aynı zamanda pekâlâ bir ihtilal meclisi hüviyetine de bürünebileceğini bilmektedir. “Büyük Millet Meclisi” tabirinin kendisi bile kurucu meclis niteliği barındırmakta ve meclis elde ettiği iktidarı eski sembol ve hâkimiyet düsturlarına bırakmaya niyetli olmayacaktır. Esasen saltanat ve hâkimiyet anlayışı ile ilgili en açıklayıcı tanımlamayı yine bir ihtilalci edası içerisinde Mustafa Kemal yapacaktır..
YAYIN TARİHİ:
2019-04-25
DOSYA BOYUTU:
3,91
ISBN:
6052493250
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Mustafa Yaşar Özoylumlu
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı PDF

Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Mustafa Yaşar Özoylumlu. Okuyabilirsin Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...Marmara sularında Osmanlı hükümdarlarının bindikleri tenezzüh teknelerine (saltanat kayığı) denilmişti ... Osmanlı Sarayının Son Günleri, Mustafa Yaşar Özoylumlu »... - Kidega ... . Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. 9786052493250. 628849. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son ... Dorlion Yayınevi Osmanlı Sarayının Son Günleri & Ankara Da Milli... ... . Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir....