acem2019delhi.com

Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu)

Responsive image
Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini, her bir hadisi (veya babı) yazmadan önce mutlaka boy abdesti alarak iki rekât namaz kıldığını söylemiştir. Eserini tamamladıktan sonra onu devrin en büyük hadis otoriteleri olan Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve Ali b. el-Medini'ye göstermiştir. Bu âlimlerin hepsi es-Sahih'i beğenmiş, dört hadis hariç içindekilerin sahih olduğuna şehadet etmiştir. Ukayli bu dört hadis hakkında; ‘Son söz Buhârî'nindir. Onlar da sahihtir.’ Demiştir. Buhârî, el-Cami'u's-Sahih'te bir hadisi çeşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar ettiğinden, eserdeki hadislerin yerlerinin eksiksiz tesbit edilmesi kolay olmadığı gibi sahabe ve tâbiin sözleri hariç muallak, mütabi' ve mükerrerlerle birlikte kitapta 9082 rivayetin ve 25.000'den fazla isnad zincirinin bulunması eserden yararlanmayı güçleştirmektedir. Bu güçlüğü gidermek amacıyla erken dönemlerden itibaren muhtelif çalışmalar yapılmış, bunlardan bazılarında tekrarlar ve isnadlar gibi sadece hadis uzmanlarını ilgilendiren hususlar ayıklanmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî’nin et-Tecridü’s-Sarih’i, Sahîh-î Buhârî’nin en meşhur muhtasarlarındandır. 
YAYIN TARİHİ:
2019-11-05
DOSYA BOYUTU:
11,8
ISBN:
6057916259
DİL:
TÜRK
YAZAR:
İmam-ı Buhari
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) PDF

Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır İmam-ı Buhari. Okuyabilirsin Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600 ... Tecrid-i Sarih Açıklamalı Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım) Muha ... .000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini... Muhammed İbn İsmail el-Buhari. Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini... Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi: I-III. ciltlerinin Ahmed Naim Efendi tarafından, IV-XII. ciltlerinin Prof. ... Tecrid-i Sarih Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) ... . ciltlerinin Ahmed Naim Efendi tarafından, IV-XII. ciltlerinin Prof. Kâmil Miras tarafından terceme ve şerhi yapılmıştır. Kitapi Katalogları. Katalog Anasayfası. Sahihi Buhari / Tecridi Sarih Muhtasarı (4 Cilt). Yazar. İmam-I Buhari. Çevirmen. Konyalı Mehmed Vehbi. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi 4. Cilt - Ciltli Kitap. Müellifi : Zeynü'd-din Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-Latifi'z- Zebidi. Mütercimi : Darülfünun Müderrislerinden Ahmed Naim. Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 1. cilt - kitap:2 - cüz:2. Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi Birinci Cilt- Cüz:3. Ziynüddin Ahmed b.Ahmed. Some features of this site may not work without it. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Birinci bölümde, Buhârî (ö. 256/870)'nin, Yemenli Muhaddis Zebidî (ö. 893/1488)'nin, Tecrid'in ilk üç cildini... 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. İmam Buhari. Yayınevi: Çelik. Yayın tarihi: 11/2019. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. ...Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım) - Çelik Yayınevi - 9786057916259 - Muhammed İbn İsmail el-Buhari - - Buhârî, halk arasında Sah. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih (Şamua, Tek Cilt) (Ciltli). 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlileri...