acem2019delhi.com

Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım)

Responsive image
İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medâricu’s-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na‘budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Burada şunu belirtmemiz uygun olur ki, günümüzde akîde dinin temel rüknü olmasına rağmen Müslümanların kalbinden silinmeye yüz tutmuştur. İşte bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur’ân’a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibâdetin sağlam esaslarını açıklamaktadır. Zaten kitabın konusu da Kur’ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu’s-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. “Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetini birtakım mertebelere ayırmış ve her bir mertebeyi izah ve tarif etmiştir. Muhabbet, havf, recâ, himmet... menzilleri gibi. Ayrıca İbn Kayyım, her bir mertebenin derecesini ve her mertebenin kendi içerisinde ihtivâ ettiği türleri de açıklamıştır. Aynı şekilde sahih akîdeyi destekleyen konular ve kıymetli açıklamaları da buna ilâve etmiştir. Yine İbn Kayyım kitabını gerekli bazı nükte ve hikmetli sözlerle de süslemiş, inanç ile ilgili olarak gerekli gördüğü yerlerde görüş ve fikirlerini de belirtmiştir. Eser bu yönleriyle Kur’an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur, diyebiliriz.
YAYIN TARİHİ:
2019-09-25
DOSYA BOYUTU:
3,4
ISBN:
9755749198
DİL:
TÜRK
YAZAR:
İbn Kayyım El-Cevziyye
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) PDF

Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır İbn Kayyım El-Cevziyye. Okuyabilirsin Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...asıl olması gerektiğini ortaya koymuştur diyebiliriz ... Medaricu's Salikin Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım)... ... . Medaricu's Salikin (3 Kitap Takım). İbn Kayyim el-Cevziyye. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. O, Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç cildde son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. İbn Kayyım el-Cevziyye. Kitap Tanıtımı. İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medâricu's-Sâlikîn beyne menâzili iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde ... Medaricus Salikin 1-2-3 (3 Kitap Takım) | benlikitap.com ... . Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. ...ve gerekse düşünce hayatında, İbn Kayyım'ın yukarda tasvir ettiği gibi, Kur'an dışı yol ve yöntemler takip ediliyor. Medaricu's Salikin 3. Cilt; Kur'anı Tasavvufun Esasları. Eser bu yönleriyle Kur'an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur diyebiliriz. Medaricu's Salikin 3. Cilt. İbn Kayyim el-Cevziyye. ...ve gerekse düşünce hayatında, İbn Kayyım'ın yukarda tasvir ettiği gibi, Kur'an dışı yol ve yöntemler takip ediliyor. Medaricu's Salikin 3. Cilt; Kur'anı Tasavvufun Esasları....