acem2019delhi.com

Şerifi DivanıManzum Bir Kur'an Tefsiri

Responsive image
Türk edebiyatı tarihinde, şairlerimizin âyetleri açıklayan şiirlerine rastlanmakla birlikte, Şerîfî Divânı gibi bütün bir dîvânın âyetlerin tefsir edildiği şiirlerden oluştuğu bir örnek bulunmamaktadır. Şerîfî’nin ortalama yirmişer beyitlik gazellerden oluşturduğu dîvânı buyönüyle Türk edebiyatında sıradışı bir örnektir. Dîvânda her gazelden önce şiire konu edilecek âyetin metni verilmektedir. Şairin farklı konulardan seçtiği âyetlerin geneli Allah’ın varlığı, birliği, insanlara verdiği nimetler, insanlardan istekleri gibi konulardan seçilmiştir. Bunun dışında Hz. Peygamber, dört büyük halife, sahabe ve velilerin övülmesiyle tevekkül, sabır, şükür, cömertlik, cimrilik, ölümün kaçınılmazlığı, cennet ve cehennem ehlinin durumu gibi konular, seçilen âyetlerin tefsirleri bağlamında ele alınmıştır. Okuyucuya Kur’ân-ı Kerîm’in genel muhtevâsını sunan ve yaklaşık 4000 beyitten oluşan bu eser, Kur’ân-ı Kerîm’in manzum bir tefsiri olarak hem edebî hem de dînî bakımdan büyük bir önem arzetmektedir.
YAYIN TARİHİ:
2013-04-01
DOSYA BOYUTU:
9,90
ISBN:
6054494408
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Mücahit Kaçar
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Şerifi DivanıManzum Bir Kur'an Tefsiri PDF

Şerifi DivanıManzum Bir Kur'an Tefsiri harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Mücahit Kaçar. Okuyabilirsin Şerifi DivanıManzum Bir Kur'an Tefsiri sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...erin tefsir edildiği şiirlerden oluştuğu bir örnek bulunmamaktadır ... Kur'an Ilimleri - Tefsir - Tevil - Tercüme - Meal | Hâdimu'l-Kur'ân... ... . Mücahit Kaçar, Sadık Yazar. Türk edebiyatı tarihinde, şairlerimizin âyetleri açıklayan şiirlerine rastlanmakla birlikte... Merkez örgütündeki baş görevlilerin toplandığı bir kurul olarak Divan-ı Hümayun, padişahın tüm yetkilerinin bir arada bulunduğu bir organdır. Kur'an-ı Kerim Tefsiri. Search the history of over 439 billion web pages on the Internet. Mücahit Kaçar, Sadık Yazar. Türk edebiyatı tarihinde, şairlerimi ... Şerifi Divanı : Manzum Bir Kur'an Tefsir ... . Mücahit Kaçar, Sadık Yazar. Türk edebiyatı tarihinde, şairlerimizin âyetleri açıklayan şiirlerine rastlanmakla birlikte... İstiaze ve Besmele Tefsiri. İsti'aze: Akleden kalbe aldırılan abdest. Kur'an'ın açık bir emridir. İki ayrı ayette gelir. İkisi de birbirine yakın zamanlarda inmiş olan Nahl ve Mü'minun surelerinde yer alır. Tefhimu'l-Kur'an - Mevdudi PDF. Konbuyu başlatan morueqq. Başlangıç tarihi 21 Tem 2013. Tefhimu'l-Kur'an - Mevdudi PDF. Ekli dosyayı görüntüle 57129. İNDİR. Şerifi Divanı manzum bir Kur'an tefsiri. Author: Kaçar, Mücahit. Eğer böyle bir teşbîhe cevâz verilirse, Kur'ân bir gül bahçesi, Mesnevî ise gülyağıdır. Bilhassa Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri'nin Mesnevî-i Şerîfi de bu tarz bir nev'i mânevî tefs...