acem2019delhi.com

İslam Düşüncesi Tarihi 3Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri - Edebiyat ve Sanat

Responsive image
İslâmdüşüncegeleneğinibütüncülbirtarzdaanlamayayönelikyayınlar,tarihîbirikimeyönelik basiteindirgenmişgenellemecikritiklerinetkisikarşısındateorikyetersizliğiaşmayayardımcı olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozofMian Muhammed Şerif’in derlediği bu eser,İslâm düşüncetarihiileilgiliolarakoryantalistlerceyayınlanmışeserlerkarşısındageleneğiyeniden yorumlamaarayışlarınınciddibirmisaliniteşkiletmektedir.Bölümyazarlarınınbüyükkısmının inceledikleri akım ve şahsiyetlerin özgün niteliklerini vurgulamaya çalışmış olmaları, İslâm düşünce akımlarınıkendidinamikleriiçindeanlamayımümkünkılmaktadır.Ayrıcaeserinbenzeribirçok eserdeyeralmayanİbnHaldûnsonrasıdönemidekapsıyorolmasıdolayısıyladenilebilirkibu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu doldurduğu aşikardır.
YAYIN TARİHİ:
2019-06-10
DOSYA BOYUTU:
9,45
ISBN:
9755749044
DİL:
TÜRK
YAZAR:
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

İslam Düşüncesi Tarihi 3Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri - Edebiyat ve Sanat PDF

İslam Düşüncesi Tarihi 3Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri - Edebiyat ve Sanat harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır . Okuyabilirsin İslam Düşüncesi Tarihi 3Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri - Edebiyat ve Sanat sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...şünce geleneğini bütüncül bir tarzda Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir ... İslam Düşüncesi Tarihi 3Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve... ... ... ...kapsıyor olması dolayısıyla denilebilir ki bu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. İslam Düşüncesi Tarihi 2; Filozoflar ve Düşünürler. 45 45. Mian Muhammed Şerif. İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı olacaktır. 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat ...3-Son Yüzyılların Öncü Düşün ... İslam Düşüncesi Tarihi 3 - Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve... ... . 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat ...3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir... Ana sayfa. Ürün. İslam Düşüncesi Tarihi 3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri. ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com... 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat...