acem2019delhi.com

Vezir Nizamülmülk

Responsive image
Büyük Selçuklu’nun yüreği cihan hâkimiyeti mefkûresine henüz mayalanıyordu. İslam dünyasının merkezinde siyasi ve içtimai birlik sağlanmaya çalışılıyordu. Bakışlarını doğuya ve batıya çevirmiş çift başlı kartalın ülkesinde büyük bir medeniyetin müjdesi yankılanıyor, yeni bir çağın yolları döşeniyordu.Zaman dardı ve bu büyük idealin önüne dizilmiş sıra sıra maniler vardı. Selçuklu Sultanlarının güçlü iradelerini sahaya yansıtacak ve ufuklarına saplanan engelleri ortadan kaldıracak icracı bir bilgeye ihtiyaç duyulduğu anda tarih sahnesindeki yerini aldı Vezir Nizamülmülk. O, yirmi dokuz yıllık vezirliği süresince devlet tecrübesi, bilgisi, teşkilatçılığı, yeniden yapılandırmacılığı ve Allah vergisi yetenekleriyle sadece Türk tarihine değil cihan tarihine de damgasını vurmayı başardı.Mezhep çatışmalarını ortadan kaldırarak sosyal barışı sağladıktan sonra sürgüne gönderilen ilim adamlarına itibarlarını iade etmekle kalmayıp stratejik vilayetlere medreseler kurarak ilmin bu topraklarda yeniden filizlenmesinin önünü açtı. Devlet teşkilatında yaptığı köklü yenilikler, toprak reformuyla ikame ettiği yerinden yönetim anlayışı, medrese plan ve müfredatları, ilim adamlarına sağladığı güçlü imkânlar, halifelerle sultanlar arasında sağladığı denge ile devlete yönelen iç ve dış tehditlerle yaptığı çetin mücadelesi günümüzü de aydınlatmaya devam ediyor. Onun özellikle ayrılıkçı Batıni- Haşhaşi hareketin lideri Hasan Sabbah’ın devleti ele geçirip içerden çökertmeye yönelik sinsi planlarıyla ilgili mücadelesi günümüzde hala sıcaklığını korumaktadır.Mürsel GÜNDOĞDU’nun güçlü kaleminden Vezir Nizamülmülk romanını okurken medeniyetimizin derin kökleriyle yüzleşecek ve tarihin tekerrür edişine hayretler içinde tanıklık edeceksiniz.
YAYIN TARİHİ:
2019-05-02
DOSYA BOYUTU:
12,69
ISBN:
6058198050
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Mürsel Gündoğdu
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Vezir Nizamülmülk PDF

Vezir Nizamülmülk harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Mürsel Gündoğdu. Okuyabilirsin Vezir Nizamülmülk sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...asına çalışmıştır. Nizamülmülk. Ebu Ali el-Hasan el-Tusi Nizam al-Mülk, (1018 - 14 Ekim 1092) Selçuklu Türklerinin ünlü veziri ... Nizamülmülk | Forum ... . Nizamülmülk adı zamanın halifesi tarafından verilmiştir. İran'ın Tus kasabasında doğmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular himayesine geçen Nizamülmülk 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Türk devletleri arasında ilk gelir-gider testini yaptıran vezir olmuştur. Alp Arslan Sultan olunca 1064 yılında Büyük Selçuklu Devletine vezir tayin edildi. Zamanın halîfesi Kaim bi Emrillah tarafından Ni ... Nizâmülmülk - Vikipedi ... . Alp Arslan Sultan olunca 1064 yılında Büyük Selçuklu Devletine vezir tayin edildi. Zamanın halîfesi Kaim bi Emrillah tarafından Nizamülmülk ünvanı ile taltif edildi. Bu ünvanıyla tanındı. Bir rivayete göre; fakir ve kimsesiz bir kadın, vezir Nizamülmülk'en bir müşkilinin halledilmesi için yardım istemiş. Nizamülmülk de durup onunla konuşmaya başlamış....