acem2019delhi.com

Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din

Responsive image
Tarihsel tecrübeler ve inanç farklılıkları sebebiyle toplumlar arasındaki ilişkilerin gerilimi, özellikle de İslam ülkelerine Batılıların müdahaleleri, Müslümanların Batı ve Uzak Doğu toplumlarına olan önyargılarını artırmıştır. Orta Doğu’da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Dünyanın geri kalanı için de ırk, cinsiyet, ekonomik durum vb. faktörlerin etkilediği önyargı belirgin bir hal almıştır. Aslında bu antagonizmin bir bölümü gerçekçi grup çatışmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilirken çoğunun geleneksel bakış açılarının bir sonucu olduğu aşikardır.Modern zamanların ürünleri olarak değerlendirilebilecek kitle iletişim araçları, sosyal medya, ulaşım imkanlarındaki kolaylıklar, toplumları ve farklı inanç grupların birbirlerine oldukça yaklaştırmıştır. Ancak bireyler ve toplumların bu hızlı dönüşüme çabucak adapte olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu yakınlaşmanın gerektirdiği bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki uyum konusu başlıca problemlerden birisi halini almıştır. Bunun en somut örneklerinden birisini Batılı toplumların komünizm tehlikesini atlatmasından çok kısa bir süre sonra yeni bir günah keçisi arayışına girmeleri ve bunun da islamafobi maskesi altında bireysel ilişkileri etkilemesi oluşturmaktadır.Özellikle 20. Yüzyılın sonlarında Batılı paradigmada büyük bir değişim yaşanmıştır. Ayırıcı özelliklerini bir tarafa bırakarak din, tarih, medeniyet benzerliklerinden hareket eden Batılılar, ortak özellik paradigmasını benimsemiş ve tek devlet olma yolunda organize olmuşlardır. Ortak özellik paradigması ise kendilerinden olmayanlara karşı ayrımcılık ve ötekileştirmeyi beraberinde getirmiştir. Bu süreçte din ve inanç farklılıkları, ötekileştirmenin bir aracı olarak etkin bir şekilde günümüze kadar kullanılmıştır.
YAYIN TARİHİ:
2019-10-30
DOSYA BOYUTU:
11,18
ISBN:
9758646845
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Doç. Dr.Mustafa Ulu
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din PDF

Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Doç. Dr.Mustafa Ulu. Okuyabilirsin Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...i Bağlamında Önyargı ve Din - Doç. Sosyal psikoloji ve ilişkili disiplinler ... Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din - Mustafa Ulu... ... . Sosyal Psikolojinin Konuları. ¡ Kişilik temelli bakış açısı. l Örneğin liderlik, önyargı, konformite konularında kişiliğe dayanan açıklamalar. Alış-Veriş Listeme Ekle. Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din. Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Notlarını Tuba Metin paylaştı, teşekkür ederiz. Psikoloji ve Din/ Ali Ayt ... (PDF) Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din ... . Notlarını Tuba Metin paylaştı, teşekkür ederiz. Psikoloji ve Din/ Ali Ayten/ İz Yayıncılık, İstanbul 2006 Eser psikoloji dünyasının önemli ismlerinin dinlere ve tanrıya bakışını inceliyor. Önyargı ve Din yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Önyargı ve Din kitabına benzeyen kitaplar. Sosyal Psikoloji Bağlamında. Baskı tarihi: 30 Ekim 2019. Bu yakınlaşmanın gerektirdiği bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki uyum konusu başlıca problemlerden birisi halini almıştır. Dr. Mustafa Ulu özgeçmiş, Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din fiyatı... The psychology of prejudıce: a revıew of psycdynamıc roots of prejudıce. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar&Sosyal psikolojiye giriş (s.273-275). Sosyal Psikoloji-II. ISBN 978-975-06-0946-6. 3. Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde 10.000 adet basılmıtır. Önyargı . Sosyal psikolojide önyargı çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. Birbirine az çok benzer çeşitli kalıp yargı tanımları şunlar olabilir : "Bir kalıp yargı, bir sosyal grubun ve onun üyelerinin zihinsel bir....