acem2019delhi.com

Türk Dil Bilgisi

Responsive image
Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Türk dil bilgisi derslerini içine almaktadır. İlk baskısı 1958’de yapılmıştı. İkinci baskısı 1962’de İstanbul’da, üçüncü baskısı 1967’de Sofya’da yapılmıştır. Dördüncü baskıda eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bu gramer umumî Türk dilinin grameri değil, Batı Türkçesinin grameridir.Bu kitapta Batı Türkçesinin grameri verilirken Türkçe oldukça yeni bir gramer şeması içinde incelenmiştir. Bu şemanın dayandığı esasları şu iki nokta etrafında toplayabiliriz: Türkçeyi çok defa olduğu gibi doğu veya batı gramerleri çerçevesi içinde değil, kendi bünyesine göre ele almak; Türkçenin geniş ve dağınık gibi görünen gramer şekillerini bir sisteme bağlamak. Türkçeye kendi bünyesi içinde yanaşmak ve Türkçenin yapısının gerçek sistemini yakalamak şeklinde hülâsa edebileceğimiz bu iki esasa bir yandan umumî gramer mefhumlarının dışına çıkmamak, öte yandan fazla zorlamaya kaçmamak şartıyla mümkün olduğu kadar bağlı kalınmağa çalışılmış, böylece teklif ettiğimiz şema ortaya çıkmıştır.Üniversite seviyesinde okutulan bir gramerin pratik gramer olmayacağı tabiîdir. Onun için bu kitapta da gramer şekilleri klişeler, ezberlenecek kalıplar şeklinde verilip geçilmemiş, Türkçenin problemlerine göre ele alınarak çeşitli yönlerden etraflıca incelenmiş, münakaşa süzgecinden geçirilmiştir. Eserin üslûbu gibi, büyük ve göz alıcı başlıklardan, klişe ve cetvel hâlindeki tertiplerden uzak şekli de bundan ileri gelmekte ve ezber yerine muhakemeye dayanan bir dil bilgisi öğretimi hedefini gütmektedir. 
YAYIN TARİHİ:
2019-10-03
DOSYA BOYUTU:
8,57
ISBN:
9754515817
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Prof. Dr. Muharrem Ergin
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Türk Dil Bilgisi PDF

Türk Dil Bilgisi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Prof. Dr. Muharrem Ergin. Okuyabilirsin Türk Dil Bilgisi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ili ve Edebiyatı Konuları. » Türkçe Dil Bilgisi Konuları ... Türkçe (Dilbilgisi) Terimler Sözlüğü Ygs Lys Kpss Dgs Kısa Notlar Püf... ... . Sözcük Türleri. - Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz: "2005 yılında Türk Dil Kurumunun 73. yılını kutladık." V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Manas Bilgi Şöleni. Tarama Sözlüğü. Türk Dil Kurumunun 1965-1977 yılları arası sekiz cilt olarak yayımladığı XIII. Bitişik olarak yazılan ve iki kelimesi de aynı dilden olan sözlerin köken bilgisi verilirken iki kelimenin arasına... Dil Bilgisi. Püf Noktalar. Paragraf Soruları İçin Bili ... Türkçe Konu Anlatımları | Türkçe Konuları | DilBilgisi.net ... ... Dil Bilgisi. Püf Noktalar. Paragraf Soruları İçin Bilinmesi Gereken Sözcükler. Karıştırılan Ekler. Kitaplardan Alıntılar. Türk'ün Ateşle İmtiha...