acem2019delhi.com

Timur

Responsive image
Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasidehalardan biri olarak kabul edilen Timur,Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda yenerekOsmanlı Devleti'ni 11 yıllık bir duraklamadönemine sokmuştur. Tarihin gördüğü enbüyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarakkabul edilen Timur, sağ ayağı aksak şekildeyürüdüğü için kendisine Farsça Timurlenk,Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur, İsfahan'da 70 bin kişiyi kılıçtangeçirerek kelleri kule gibi yığmıştır.Bu nedenle ''Kellelerden kule yapanhükümdar'' olarak anılmaktadır.
YAYIN TARİHİ:
2020-03-25
DOSYA BOYUTU:
5,13
ISBN:
6050693256
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Harold Lamb
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Timur PDF

Timur harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Harold Lamb. Okuyabilirsin Timur sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...hri darmadağan etmişti.timur bununla da yetinmemiş ve kuzeye giderken önüne çıkan herşeyi yakıp yıkmıştı ... Timurhan (Timur) Kimdir, Hayatı ve Resimleri | Forum ... .delhi'yi ele geçirdikten sonraki ay... Iranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye andıkları büyük emir Timur'un doğum tarihi kaynakların hepsinde 9 Nisan 1336 Salı günü olarak verilmektedir. Büyük askerlik vasıflarını üzerinde taşıyan Timur Han, yedi senede İran'ı hâkimiyeti altına aldı. Âzerbaycan, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab'ı ele geçirdi. 1370 yılında ise Çağatay Hanlığı toprakları üze ... TİMUR - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Âzerbaycan, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab'ı ele geçirdi. 1370 yılında ise Çağatay Hanlığı toprakları üzerinde Timur Devleti'ni kurdu. Devletinin kurulduğu yer Maveraünnehir, merkezi ise Semerkant şehri idi. Emir Timur Timurleng (Aksak Timur) olarak da anılır....