acem2019delhi.com

Kitabü’l-Kesbİslam İktisadında Helal Kazanç

Responsive image
İslam entelektüel geleneği içinde Kitâbü’l-Kesb ve benzeri başlıklar altında çok sayıda eser yazılmıştır. Öyle ki onlar bu gelenek içinde “Kesb Literatürü” diye adlandırılabilecek ayrı bir literatür ailesi oluştururlar. Bunlar “kesb”i, yani çalışıp kazanmayı ve hemen hemen her zaman onunla birlikte “infak”ı, yani maişet için harcamayı çeşitli yönleriyle ele alan ilginç eserlerdir. Fakat “kesb”e dair en ünlü eser, Şeybânî’nin (132-189 h./ 749-804 m.) Kitâbü’l-Kesb adlı kitabıdır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki Şeybânî’nin eseri bugün müstakil bir metin hâlinde mevcut olmayıp Serahsî’nin (400-483 h. / 1010-1091 m.) 200 küsur yıl kadar sonra onun üzerine yazdığı şerhin içine karışmış olarak varlığını sürdürmektedir. Bu durumda onun mevcut hâline Şeybânî ve Serahsî ’nin müşterek eseri gözüyle bakılabilir. Kitabü’l-Kesb, “kesb”le ilgili hemen her konuyu içerir: Çalışmanın; önemi, anlamı, fazileti, tevekkül ve dinî hayatla ilişkisi, çeşitleri veya iktisadi faaliyet dalları ve bunlardan hangisinin tercihe şayan olduğu; harcama ve tüketim, israf, gelirin yeniden bölüşümü, işsizlik, iş bölümü, ihtiyaç çeşitleri ve dereceleri, servet biriktirme, fert ve toplum ilişkileri. Özetle bu eser, “kesb”in, çalışıp kazanmanın dinî, ahlaki, hukuki ve iktisadi yönleriyle ele alınıp tartışıldığı çok yönlü bir metindir.Prof. Dr. Sabri Orman
YAYIN TARİHİ:
2019-11-08
DOSYA BOYUTU:
9,70
ISBN:
6058034006
DİL:
TÜRK
YAZAR:
el-İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Kitabü’l-Kesbİslam İktisadında Helal Kazanç PDF

Kitabü’l-Kesbİslam İktisadında Helal Kazanç harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır el-İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani. Okuyabilirsin Kitabü’l-Kesbİslam İktisadında Helal Kazanç sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...tleri veya iktisadi faaliyet dalları ve bunlardan hangisinin tercihe şayan olduğu ... Kitabü'l-Kesb: İslam İktisadında Helal Kazanç - Muhammed Eş... ... ... 13.80 TL. Bu durumda onun mevcut hâline Şeybânî ve Serahsî 'nin muşterek eseri gözuyle bakılabilir. Kitabu'l-Kesb, "kesb"le ilgili hemen her konuyu içerir: Çalışmanın; önemi... 16.20 TL. Kitabu'l-Kesb, "kesb"le ilgili hemen her konuyu içerir: Çalışmanın; önemi, anlamı, fazileti, tevekkul ve dinî hayatla ilişkisi, çeşitleri veya iktisadi faaliyet dalları ve bunlardan hangisinin tercihe... 20 TL. Kitabu'l-Kesb, "kesb"le ilgili hemen her konuyu içerir: Çalışmanın; ... Kitabü'l-Kesb: İslam İktisadında Helal Kazanç - Nobel Kitap ... ... 20 TL. Kitabu'l-Kesb, "kesb"le ilgili hemen her konuyu içerir: Çalışmanın; önemi, anlamı, fazileti, tevekkul ve dinî hayatla ilişkisi, çeşitleri veya iktisadi faaliyet dalları ve bunlardan hangisinin tercihe... Kitabü'l-Kesb: İslam İktisadında Helal Kazanç. Muhammed eş-Şeybani. Albaraka Yayınları. KİTABÜ'L-KESB islam iktisadında helal kazanç kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. İMAM MUHAMMED ŞEYBANİ kitapları ve seha 1993 baskısı kitaplar ile ikinci el... İslam entelektu¨el geleneği içinde Kitâbu¨'l-Kesb ve benzeri başlıklar altında çok sayıda eser yazılmıştır. Fiyatı:23 İnd:%19. Satış Fiyatı:18.63. Kitabü"l-Haraç. Kadı Ebu Yusuf. Kitabü'l...