acem2019delhi.com

Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi

Responsive image
Fazlur Rahman, ilk çalışmalarından itibaren günümüz insanının Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlayabileceği ve anlaması gerektiği konusuna odaklanmış, bunu problem edinmiştir. Ona göre, klasik yorumlamalar modern insanın soru ve sorunlarına cevap vermede yetersizdirler. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’in mesajının günümüz insanına doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için öncelikle metod probleminin çözülmesi ve sonrasında da yeni bir metodun önerilmesi gerekir. Bu yorum metodu öncelikle Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına hasredilecektir. Bu görev bu güne kadar ihmal edilmiştir. Çalışmamızda bu ihmali telafi etmek adına kendisinin geliştirdiğini iddia ettiği “yeni” anlama-yorumlama tarzını ve tarihselcilikle olan ilişkisini bu problemin kapsamında değerlendirdik. Fazlur Rahman’ın yeni metodunda “anlama”yı günümüz insanı için bir sorun olarak merkeze alması onun tarihselci yaklaşımının sonucudur. Çünkü böyle bir gerekçe ile yeni bir metod önerisi; ya metnin güncelliğini yitirdiği ya da metnin herhangi bir nedenle modern okuyucu için anlaşılamaz hale geldiği düşüncesini ihtiva etmektedir. Fazlur Rahman’ın geliştirmeye çalıştığı yeni yorumlama metodunun analizinin yanı sıra, yapmak iddiasında olduğu şeyin ne olduğu ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu da tespit etmeye çalıştık.Çalışmanın önemini: “Metod Meselesi”nin Fazlur Rahman’ın çalışmalarındaki merkezi yerini ve önemini göstermekle yetinmek yerine, bu meselenin tarihsellik tarafından nasıl şekillendirildiğini, onun dini kavramları anlamasında nasıl somutlaştığı ve diyalojik bir hal aldığını anlamaya çalışmanın yanı sıra klasik metafizik ile olan ilişkisini “Metod Meselesi” çerçevesinde araştırmak, olarak ifade edebiliriz.
YAYIN TARİHİ:
2020-04-13
DOSYA BOYUTU:
10,84
ISBN:
6257084857
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Mehmet Raif Söylemez
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi PDF

Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Mehmet Raif Söylemez. Okuyabilirsin Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...yi başlat: Download "Fazlur Rahman ın İctihad Teorisi" ... Fazlur Rahman In İctihad Teorisi - PDF Ücretsiz İndirin ... . gibi konular İslam düşüncesinde ilk dönemlerden itibaren üzerinde tartışılan meselelerden biri olmuştur. Fazlur Rahman Tecrübesi." 1997′de İstanbul'da 2000 adet bastırılmış. "Kardeş Pakistan'ın yetiştirdiği büyük bilim adamı ve düşünür Fazlur Rahman, İslâm dünyasında… türkiye'de haksızlığa uğrayan düşünürdür. kendisini mustafa öztürk'ten tanımıştım. mustafa ... Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi - Mehmet Raif... ... . kendisini mustafa öztürk'ten tanımıştım. mustafa öztürk fazlur rahman'ı müdafaa ederken tarihselliği de müdafa etmiştir. yazısından not ettiklerim şunlardır Sözün başında belirtmek isterim ki İslamcılık vadisinde merhum Fazlur Rahman hakkında konuşmak zor, olumlu konuşmak ise çok daha zordur. Ad: Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi, Yazar: Mehmet Raif Söylemez, Yayınevi: KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY) Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi. Http://ilimler.org/istikamet/images/stories/4_3_Prof.Dr.FazlurRahman_ve_BazHukukiSorunlar.pdf dosyasının html sürümüdür. G o o g l e taradığı belgelerin otomatik olarak html sürümlerini oluşturur. ...Allah değil, insan ve insanın davranışları olması meselesi bulunmaktadır.246 3.2. 245 Arpaguş, age, s.118. 246 Fazlur Rahman, a.g.e. s. 31. 247 Fazlur Rahman, Kur'an'ı Yorumlama, çev. ...ahmaklığı kökünden yıkıp…"[22] Ehl-i Sünnet'e hücum ettiği hususların başında "kader/takdir" inancı ve fiilleri Allah Teala'nın yaratması ile kulun "kesbetmesi" meselesi gelmektedir. [29] Fazlur Rahman'ın düşüncelerinin eleştirisi için bkz. Fazlur Rahman Kur'an'ın tefsirinde Gadamer'e karşı Betti'yi tercih etmesinin de ötesinde, ileride ele alacağımız gibi, çağdaş hermenötiğin kendi içindeki tartışmalardan da bîhaber değildir. Çok Mühim bir Mesele: İslâm'da evlilik yaşı. İsmi: "İslâm ve Modernizm. Fazlur Rahman Tecrübesi." İstanbul Belediyesi 22-23 Şubat 1997′de bir Fazlur Rahman toplantısı tertiplemiş. Kuran'ın ''kurtarıcılığı'' (saviorshiip)reddettiğini söylemiştik. Bunun bir gereği olarak Kuran, aynı zamanda ''şefaati'' de reddeder. Hadis kitaplarında peygamberlerin kendi ümmetlerinin......