acem2019delhi.com

Divan Edebiyatı Yazıları

Responsive image
Edebiyatımızın verimli isimlerinden Tâhirü’l-Mevlevî (Tahir Olgun), ömrünü hem edebiyat, tarih ve İslâm tarihi araştırmalarına adamış, hem de şair ve yazar kimliğiyle edebiyatımıza hizmet etmiştir. Ondan geriye kalan kitaplar dışında, dergilerde kalan yazılarının çokluğu ve şimdiye kadar derlenmemiş olması onun araştırmalarına tam olarak nüfuz etmemizi zorlaştırmaktadır. Oysa onun kitap haline gelmiş yazıları dışında dergi sayfalarında kalanları da, bugün Türk edebiyatı tarihi için birer kaynak vazifesi görmektedir. Elinizdeki eser Tâhirü’l-Mevlevî’nin dergi sayfalarında kalmış “Divan Edebiyatı”na dair yazılarını bir araya getiren “Birinci Kitap”tır.Edebiyat alanındaki yazılarını, Türk edebiyatı tarihine hizmet etmek ve bu hususta karanlık kalmış noktaları aydınlatmak maksadıyla kaleme alam Tâhirü’l-Mevlevî’nin özellikle "Edebiyat Tarihimizde Araştırmalar" serisinden çıkan kitaplarının önemi araştırmacıların malûmudur. Tâhirü’l-Mevlevî’ye kadar doğru bilinen yanlışlar bizzat onun tarafından ortaya konulmuştur. Kimi konularda ise yol gösterici olmuş, ilmî noktadaki eksikliklerin giderilmesine dolaylı olarak katkı sağlamıştır. Onun yazı dünyası; deneme, eleştiri, kitap/tür tanıtımları ve şiir şerhleri gibi geniş bir alana nüfuz etmekte, bizlere bıraktığı yazı ve eserleri de vukufiyetinin birer örneği olarak edebiyat ve kültür dünyamızda yerini almaktadır. Tâhirü’l-Mevlevî, ayrıca ince eleyip sık dokuyan bir yazar olması nedeniyle, yaşadığı dönemde birçok konuda başvurulan, sözüne değer verilen bir isim olma ayrıcalığını bugün de korumaktadır.Bu çalışmada Tâhirü’l-Mevlevî’nin gazete ve dergi sütunlarında kalan yazıları -Şair Nev’î ve Sûriye Kasidesi hariç- gün yüzüne çıkarılarak okuyucuyla buluşmaktadır. Edebî türler, şekiller ve edebiyat ıstılahları (terimleri); Türk ve İran şiirlerinden şerh ve tercümeleri; eser ve isim tanıtım yazıları bu eserde bir araya getirilmiştir. Ayrıca edebî tartışmaları ve bu tartışmalara ilgili kişiler (Şahabettin Süleyman ile Sadettin Nüzhet Ergun) tarafından verilen cevaplar da eklenerek; özelde yazarın, genelde de dönemin eleştiri ve polemik anlayışı, okura sunulmuştur.Elinizdeki kitabın en önemli yanı, Divan Edebiyatı’nı en iyi bilen bir müellifin müellifin kaleminden çıkmasıdır.
YAYIN TARİHİ:
2020-04-08
DOSYA BOYUTU:
3,60
ISBN:
6057683366
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Tahirü'l Mevlevi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Divan Edebiyatı Yazıları PDF

Divan Edebiyatı Yazıları harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Tahirü'l Mevlevi. Okuyabilirsin Divan Edebiyatı Yazıları sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...zdan Hakikate Bizim edebiyatımızda Ahmed Yesevi ile zühdi bir özellik gösteren tasavvuf akımı, daha sonraları İran mutasavvıflarının da etkisiyle değişik bir çizgide gelişimini ... Divan Edebiyatı | Edebiyat ... ... Divan Edebiyatı Yazıları. 32,50 TL. Sepete Ekle. Oysa onun kitap haline gelmiş yazıları dışında dergi sayfalarında kalanları da bugün Türk edebiyatı tarihi için birer kaynak vazifesi görmektedir. ...DİVAN EDEBİYATI » Divan Edebiyatı Düz Yazı Biçimleri » divan edebiyatı düzyazı türleri » divan Divan edebiyatında üç tür düzyazı biçimi vardır. Yalın düzyazı, süs ... Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları - (Divan Edebiyatı) ... . ...DİVAN EDEBİYATI » Divan Edebiyatı Düz Yazı Biçimleri » divan edebiyatı düzyazı türleri » divan Divan edebiyatında üç tür düzyazı biçimi vardır. Yalın düzyazı, süslü düzyazı ve orta düzyazı. Divan Şiiri Sanatçıları 13. YÜZYIL Anadolu'da Türk edebiyatı, ilk kalıcı örneklerini 13. yüzyılda vermeye başlar. Tuhfetü'l Harameyn (Gezi yazıları). Surname. AZMİZADE HALETİ. *Evliya Çelebi, gözlemlerine kendi yorumlarını ekleyerek, o günün divan edebiyatı geleneğinin dışında, günlük Kaynak: TÜRK EDEBİYATINDA SEYAHATNAMELER ve GEZİ YAZILARI / Sedat MADEN. Şeyh Galip (1757 - 1799) : Mevlevi tarikatının şeyhidir. Divan Edebiyatı nın son büyük şairidir. Hüseyin Baykara'nın okul arkadaşı olan şair onun vezirliğini de yapmıştır.Düz yazıları da vardır... 1. Divan Edebiyatı, 14. yüzyıldan başlayarak medrese eğitimi görmüş şehirli aydınlara seslenen bir edebiyattır. Hayrabad (mesnevi). Tuhfetü'l Harameyn (Gezi yazıları). Surname. Divan edebiyatı nazım türleri. Dörtlük halinde Bent Halinde Beyit halinde. Rubai terci-i bent kıt'a. *Çağatay lehçesini kul...