acem2019delhi.com

Matbuat Tarihi

Responsive image
Selim Nüzhet Gerçek, Matbuat Tarihimiz hakkında ilk araştırmaları ve çalışmaları yapmış bu konuda üç eser ve onlarca yazı kaleme almıştır. Matbuat Tarihi başlığını verdiğimiz bu eser, Selim Nüzhet Gerçek’in sağlığında yayımladığı kitaplaşmış eserlerini ve bu eserleri yayımlandıktan sonra devrin gazete ve dergilerinde konu ile ilgili yazılarının biraraya getiriyor. Bu eseri meydana getiren ilk kitap Türk Matbaacılığı 1928’de Türk matbaacılığının 200’üncü senesinde belgelerle birlikte yayınlanmış olup bu 200 senenin tarihini tespitetmek için yazılmıştır. İkinci eser, Türk Gazeteciliği. Bu eser de Türk Gazeteciliğinin 100. Yıl dönümü vesilesiyle 1931’de yine belgeler eşliğinde yayımlanmıştır. Üçüncü eser, Türk Taş Basmacılığı. Bu eser de 1939’da yine önceki iki eserinde olduğu gibi belgelerle yayımlanmıştır.Bu üç eserin dışında yazarın 1933’de hazırladığı Almanak 1933 isimli çalışmasından da konu ile ilgili kısımlar bu toplu esere ilave edilmiştir. Ayrıca Selim Nüzhet’in bu eserlerin kitap olarak yayımlanmalarından sonra matbuat konusu ile ilgili 1935-1944 yılları arasında gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazılar resim ve belgeleriyle birlikte bu eserde yer almaktadır.Matbuat Tarihi’nin son kısmı Selim Nüzhet’in eserlerinin yayımlanmasından sonraRefik Ahmed [Sevengil], Celal Nuri [İleri], Ahmet Haşim, Necib Âsım, Muallim Cevdet’in gazete ve mecmualarda kaleme aldıkları yazılarını bir araya getiriyor.Selim Nüzhet’in neredeyse bütün bir ömrünü verdiği matbuat tarihimizle ilgili yukarıda bahsedilen bütün araştırmaları ve çalışmaları elinizdeki bu tek kitapla yeniden bir bütün halinde kültür evrenimize katılıyor.“Türk Matbaacılığı eserinde meşkûr bir himmetin izleri gözükmektedir.”Refik Ahmed [Sevengil]“Selim Bey’in eserinin Bu eser, Türk irfan ve medeniyet tarihine mühim ve karanlık bir faslını aydınlatmaktadır."Celâl Nuri “Biz burada mütetebbi bir gencin edebiyatımıza mâl ettiği bu ciddî eseri selâmlamakla iktifa ederiz.”Ahmed Haşim“Son derecede dikkatle tertip ve intihap olunan bu örnekler kitaba cidden revnak vermiştir. Muhterem müellifi tebrik ve eserlerinin vaatleri gibi tamamlanmasını temenni eylerim."Necib Âsım
YAYIN TARİHİ:
2019-05-02
DOSYA BOYUTU:
11,48
ISBN:
6052071830
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Selim Nüzhet Gerçek
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Matbuat Tarihi PDF

Matbuat Tarihi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Selim Nüzhet Gerçek. Okuyabilirsin Matbuat Tarihi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ğını verdiğimiz bu eser... Matbuat Tarihi ... Matbuat Tarihi - Sarmal Kitabevi ... . %35. 75,00 TL. Selim Nüzhet Gerçek Matbuat Tarihimiz hakkında ilk araştırmaları ve çalışmaları yapmış bu konuda üç eser ve onlarca yazı kaleme almıştır. Selim Nüzhet Gerçek. Selim Nüzhet Gerçek, Matbuat Tarihimiz hakkında ilk araştırmaları ve çalışmaları yapmış bu konuda üç eser ve onlarca yazı kaleme almıştır. Selim Nüzhet Gerçek, Matbuat Tarihimiz hakkında ilk araştırmaları ve çalışmaları yapmış bu konuda üç eser ve onlarca yazı kaleme almıştır. Matbuat Tarihi başlığını verdiğimiz b ... MATBUAT - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Matbuat Tarihi başlığını verdiğimiz bu eser... Matbuat Tarihi. Yeni. Ücretsiz Kargo. Selim Nüzhet Gerçek, Matbuat Tarihimiz hakkında ilk araştırmaları ve çalışmaları yapmış bu konuda üç eser ve onlarca yazı kaleme almıştır. Kargo. Fiyat. Matbuat Tarihi - 1985 - Cumhuriyet Yurdışı Abone Ücretleri Listesi. Matbuat Tarihi - Sinema Tarihi - Anket: ...Ve Sinema dergisinin abonelerine gönderdiği anket formu. Yıllar içerisinde yeni kanunlar çıkarıldı ve düzenlemeler yapıldı. Matbuat Kanunu tarihleri ve 1909, 1931 Matbuat Kanunu… En kaps...