acem2019delhi.com

Sırru'l - Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye

Responsive image
Elinizdeki Kitap, XV. yüzyıla kadar Aristoteles’in Büyük İskender’e tavsiyelerinin yer aldığı bir siyâsetnâme olarak bilinen ve Arapçada Sırru’l-Esrâr, Latincede ise Secreta Secretorum şeklinde meşhur olan eserin tasavvuf düşüncesine nasıl geçtiğini ele almaktadır. Tasavvuf düşüncesini sistemleştiren İbn Arabî (öl. 1240) Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli eserinin telif sebebini şu şekilde aktarmaktadır: “Şeyh Ebû Muhammed el-Mürûrî’yi (el-Mevrûrî) ziyaret ettiğim vakit onun yanında Hakîm’in (Aristoteles) Zülkarneyn (İskender) için, onunla birlikte sefere çıkmaya kudreti olmadığı vakitte okuyup istifade etmesi için tasnif ettiği ‘Sırru’l-Esrâr’ kitabını buldum. Ebû Muhammed bana dedi ki: ‘Bu müellif, dünyevî memleketin idaresini göz önünde bulundurmuştur. Ben senden, kendisinde bizim saadetimiz bulunan ve bu dünyevî memlekete tekabül eden insânî memleketin siyasetini yazmanı isterim.’” İbn Arabî Secreta Secretorum’un bölümlerine sadık kalarak, kendi görüşleri çerçevesinde eserini telif etmiştir. Bu durum, Müslüman düşünürlerin insanlığın ortak mirasını temellük etmelerinin bariz bir örneğidir. Bu eser, birbirinden farklı konuları içeriğinde barındıran Secreta Secretorum ve Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli eserlerinin ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında mukayesesi üzerinedir.
YAYIN TARİHİ:
2018-03-02
DOSYA BOYUTU:
12,63
ISBN:
6052023235
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Zeliha Öteleş
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Sırru'l - Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye PDF

Sırru'l - Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Zeliha Öteleş. Okuyabilirsin Sırru'l - Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...e 1... ...kudreti olmadığı vakitte okuyup istifade etmesi için tasnif ettiği 'Sırru'l-Esrâr' kitabını buldum ... SIRRU'L-ESRAR ve TEDBİRAT-I İLAHİYYE - Zeliha Öteleş | Nadir Kitap ... . Bu eser, birbirinden farklı konuları içeriğinde barındıran Secreta Secretorum ve Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli... 25 TL. Bu eser, birbirinden farklı konuları içeriğinde barındıran Secreta Secretorum ve Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli eserlerinin ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında mukayesesi üzerinedir. 19.68 TL. Bu eser, birbirinden farklı konuları içeriğinde barındıran Secreta Secretorum ve Tedbîrât-ı İl ... Litera Yayıncılık Sırru'L - Esrar Ve Tedbirat-I İlahiyye Zeliha Öteleş ... . 19.68 TL. Bu eser, birbirinden farklı konuları içeriğinde barındıran Secreta Secretorum ve Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli eserlerinin ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında mukayesesi üzerinedir. ...(Iskender) için, onunla birlikte sefere çikmaya kudreti olmadigi vakitte okuyup istifade etmesi için tasnif ettigi 'Sirru'l-Esrar' kitabini buldum. Hemen Satın Al. Sırru'l - Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye. 23.15 TL. Bu eser, birbirinden farklı konuları içeriğinde barındıran Secreta Secretorum ve Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli eserlerinin ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında mukayesesi üzerinedir. 18.75 TL. Bu eser, birbirinden farklı konuları içeriğinde barındıran Secreta Secretorum ve Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli eserlerinin ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında mukayesesi üzerinedir....