acem2019delhi.com

Varlıktan Tanrı'yaİbn Sina'nın Metafizik Delili

Responsive image
Aristo’nun Metafizik kitabını kırk defa okuyan İbn Sînâ’nın bu eserde çözemediği sorun neydi? Fârâbî ona hangi konuda ışık tuttu? Metafizik bir bilim midir? Tanrı’nın varlığı metafiziğin konusu mudur yoksa Tanrı’nın varlığını kanıtlamak metafiziğin amacı mıdır? Aristo’nun ileri sürdüğü gibi metafizik ile teoloji özdeş midir yoksa Heidegger’in iddia ettiği gibi metafizik ile teolojiyi birbirinden ayırmak mı gerekir? Varlıktan Tanrı’ya gitmek, varlığın doğasını analiz ederek Zorunlu Varlık’ı kanıtlamak mümkün müdür? İbn Sînâ’nın Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur?Doç. Dr. Engin Erdem'in elinizdeki çalışmasının amacı, yukarıdaki soru(n)ları irdeleyerek, din felsefesinin temel meseleleri arasında yer alan teistik kanıtlar (isbât-ı vâcib) konusunda İbn Sînâ’nın izlediği yöntemi analiz etmek ve post-metafizik anlayışın dayattığı fideizm-natüralizm kıskacının dışına çıkarak Tanrı inancının metafizik temellerini ortaya koymaktır.
YAYIN TARİHİ:
2016-11-04
DOSYA BOYUTU:
3,19
ISBN:
6058316829
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Engin Erdem
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Varlıktan Tanrı'yaİbn Sina'nın Metafizik Delili PDF

Varlıktan Tanrı'yaİbn Sina'nın Metafizik Delili harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Engin Erdem. Okuyabilirsin Varlıktan Tanrı'yaİbn Sina'nın Metafizik Delili sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


... ile ontolojik ve kozmolojik... Varlıktan Tanrı'ya gitmek, varlığın doğasını analiz ederek Zorunlu Varlık'ı kanıtlamak mümkün müdür? İbn Sînâ'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik ... Embed | Engin Erdem, Varlıktan Tanrı'ya İbn Sînâ'nın Metafizik Delili... ... ... 21.60 TL. İbn Sina'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur? Doç. ...Delili" adlı çalışmasında, İbn Sînâ'nın metafizik disiplinini teolojiye indirgeyen yaklaşımları eleştirerek varlıktan hareketle zorunlu varlığı temellendirme projesinin mâhiyetini ve kıymetini irdelemektedir. İbni Sina, metafizik alanında ye ... Varlıktan Tanrı'ya İbn Sina'nın Metafizik Delili - Engin Erdem ... . ...Delili" adlı çalışmasında, İbn Sînâ'nın metafizik disiplinini teolojiye indirgeyen yaklaşımları eleştirerek varlıktan hareketle zorunlu varlığı temellendirme projesinin mâhiyetini ve kıymetini irdelemektedir. İbni Sina, metafizik alanında yeni bir görüş getirmez. önce genel geçerliği olan örneğine (tümellere) göre biçim kazanır, ibni Sina'nın bu görüşü eflatun'cu bir nitelik taşır. İbn Sînâ'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur? Engin Erdem, Varlıktan Tanrı'ya İbn Sînâ'nın. Metafizik Delili. uyuşmadığını belirten Erdem, metafizik delil şeklinde nitelendirilen delillendirmenin İbn Sînâ'ya özg( isbât. İbn Sînâ'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur? İbn Sînâ'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur? guardarGuardar Ibni Sina Metafizik para más tarde. ezelli i, sudr teorisi ve sebepler teorisi zerinde durulacakt r. Ayr ca bn Sinan n alemin ezelili ine dair delillerine bir ele. İbn Sînâ'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur? Aristo'nun Metafizik kitabını kırk defa okuyan İbn Sînâ'nın bu eserde çözemediği sorun neydi? Varlıktan Tanrı'ya & İbn Sina'nın Metafizik Delili 2016. İbn Sînâ'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur? İbn Sînâ'nın Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için geliştirdiği metafizik delil ile ontolojik ve kozmolojik deliller arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar söz konusudur?...