acem2019delhi.com

İlklerin Padişahı Sultan Abdülmecit cep boy

Responsive image
Arazi Kanunnamesi çıkartılmıştır.Merkezi yönetimi güçlendirmek için valilerin yetkileri azaltılmıştır.Genel Meclisi kurularak, halkın yerel yönetimlere katılması sağlanmıştırPosta Nezareti kurulmuştur.Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmuştur. (Eğitim - öğretim Bakanlığı)Jandarma Teşkilatı kurulmuştur. (Umur-u Zaptiye)İlk telgraf hatları kurulmuştur. (İstanbul - Edirne)İltizam Sistemi kaldırılarak gelire göre vergi alınmaya başlanmıştır. Vergilerin toplanması vergi memurlarına bırakılmıştır,İlk Osmanlı Bankası olan Bank-ı Dersaadet kurulmuştur. Yabancı devlet destekli (İngiltere) ilk Osmanlı bankası Bank-ı Şahane-i Osmaniye kurulmuştur.İlk kâğıt para Kaime-i Nakdiye basılmıştır.Yabancı paraların ülkede kullanılması yasaklanmıştır,İlk demiryolu hatları yapılmıştır. (İzmir-Aydın, istanbul - İzmit)İlk deniz yolu işletmesi (Şirket-i Hayriye) kurulmuştur.Erkek öğretmen okulu olan Dar'ül Muallim açılmıştır,İlk Osmanlı üniversitesi Dar'ül Fünun açılmıştır.Kaymakam ve okul müdürü gibi yönetici yetiştirmek için Mülkiye Mektebi açılmıştır.Kız rüştiyeleri açılmıştır.Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Ceride-i Havadis gibi ilk özel gazeteler çıkarılmaya başlanmıştır.Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız Kasrı gibi birçok köşk yapılmıştır.
YAYIN TARİHİ:
2011-10-05
DOSYA BOYUTU:
4,62
ISBN:
6055391201
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Emile Tarin
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

İlklerin Padişahı Sultan Abdülmecit cep boy PDF

İlklerin Padişahı Sultan Abdülmecit cep boy harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Emile Tarin. Okuyabilirsin İlklerin Padişahı Sultan Abdülmecit cep boy sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


......