acem2019delhi.com

Din Felsefesi Yazıları

Responsive image
Bu çalışma, çağdaş din felsefesinin belli başlı problemleri hakkında daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerden oluşmaktadır. Din felsefesi disiplininin klasik konuları açısından bir bütünlük oluşturacak şekilde sistematize edilmeye çalışılmış olan bu yazılar günümüz din felsefesinin öne çıkan konularını tartışmaktadır. Din-felsefe ilişkisi, anlam sorunu ve metafizik belirsizlik problemi; dil-kültür ilişkisi, dini sembolizm ve din dilini anlama problemi; Heidegger felsefesinde şiirsel dilin metafizikle olan ilişkisi, sanat ontolojisi ve sanatın kutsalla ilişkisi; dünya görüşünün ne olduğu ve dinle olan ilişkisi; İslam dünyasındaki bilim anlayışının arkasında yatan zihniyet; dini çoğulculuğun hangi açıdan mümkün olabileceği gibi konuları ele alan çalışmanın temel perspektifi, bütün bu problemlere insanın varoluşsallığı açısından bakıyor olmasıdır. 
YAYIN TARİHİ:
2015-02-21
DOSYA BOYUTU:
9,36
ISBN:
9758774777
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Dr. Latif Tokat
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Din Felsefesi Yazıları PDF

Din Felsefesi Yazıları harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Dr. Latif Tokat. Okuyabilirsin Din Felsefesi Yazıları sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...fesinin Temel Kavramları. VAHİY: Tanrı tarafından belirtilen isteklerin bir aracı (peygamber) aracılığıyla inananlara iletme şeklidir ... Din Felsefesi Yazıları - Latif Tokat - Elis Yayınları ... . Dipnotlar. 1) Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 271. Din felsefesinin önemli bir problemi olarak görülen 'Akıl ve İman' ilişkisi, bir anlamda 'Bilim-Din' ilişkisini de içermektedir. 20.40 TL. Din felsefesi disiplininin klasik konuları açısından bir bütünlük oluşturacak şekilde sistematize edilmeye çalışılmış olan bu yazılar günümüz din felsefesinin öne çıkan konularını tartışmaktadır. Din Felsefesi Nedir? Din Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları, Temel Sorunları ve Tanrıya İnanış ile Konu Anlatımı bu yazımızda. ... Din Felsefesi Yazıları | bkmkitap.com ... . Din Felsefesi Nedir? Din Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları, Temel Sorunları ve Tanrıya İnanış ile Konu Anlatımı bu yazımızda. Din Felsefesi: Temel Sorunları; Tanrı var midir? ...sorgulayan ve bu sorgulanmaları temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalına din felsefesi denir. Din Felsefesinin Temel Soruları. a. Tanrının Varlığı Sorunu Din, tanrının var olduğu inancına dayanır. Din felsefesi yapmak, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel (akılcı), objektif (nesnel), kapsamlı ve tutarlı bir biçimde düşünmek ve konuşmaktır. Dini ele alan tek disiplin din felsefesi değildir. Din Felsefesi Yazıları I. Derleyen ve Çeviren Doç. Dr. Zeki Özcan. Alfa Yayınları: 1038 Dizi No: 18. DİN FELSEFESİ VE GEÇMİŞİ (Henry Dumery). HEGEL'İN DİN FELSEFESİ (Raymond Vancourt). Henri Duméry, bu terimi ilk defa Hegel'in kullandığını söyler (Din Felsefesi Yazıları I, derleyen ve çeviren, Zeki Özcan, Alfa Yayınları, İstanbul, ) 2001, s. 105. Bu teze göre felsefe din dışıdır ve mutlak olumsuz olarak al...