acem2019delhi.com

İslam Tarihi

Responsive image
Bu İslâm Tarihi, tarihî vak’aların kronolojik bir sırayla anlatılmasından ibaret kuru bir tarih kitabı değildir. Tahlilî ve tenkidî bir tarihtir. Bu bakımdan tarihî vak’aların kök sebeplerini açıklayan; dünün, bugünün ve yarının meselelerine çözüm getiren bir eser mahiyetindedir.Eser, bugün İslâm’ı ve İslâm topluluklarını yeniden ve doğru bir surette anlamak ihtiyacında olan Müslüman Türk gençliğine birçok temel gerçekleri tanıtacak, asırlar boyu gizli kalmış ihtilafların içyüzünü gösterecek, bilhassa dinî hiçbir esasa dayanmayan, tamamen siyasi kaynaklı ihtilâfların gerçek yüzünü ve bunların ortadan kaldırılmasının en sağlam yollarını açık seçik ortaya koyacak bir vukuf ve tahlil gücüne sahip bulunmaktadır.Eser, tarihî ihtilafların giderilerek, İslâm birliğinin nasıl sağlanacağının yollarını açık seçik gösterirken, Doğu ve Batının gerçeklerini birleştirerek tevhidçi bir görüşle birleştirici ve bağdaştırıcı bir şekilde bunun esaslarını gelecek nesillere göstermiştir.İslâm’ın tarihinin iyi ve doğru anlaşılmasının, İslâm’ın bugününe ve yarınına en büyük hizmeti yapacağına inandığımız için bu değerli eserin dikkatle okunmasını tavsiye ederiz.
YAYIN TARİHİ:
2011-09-21
DOSYA BOYUTU:
11,86
ISBN:
9944301985
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

İslam Tarihi PDF

İslam Tarihi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi. Okuyabilirsin İslam Tarihi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...en,Ortasına Necit,Kuzeyinede Hicaz denir ... İslam Tarihi ... . İslam tarihi Türk tarihini anlamak açısından da önemlidir. A. İslamiyet'in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu. Asya kıtası İslam tarihi başladığı anda büyük devletlerin sahnede olduğu bir kıtaydı. İLK MÜSLÜMAN OLANLAR KİMDİR: Ammâr-ibn Yâsir(R): Ben Rasûlullah(S)'ı gördüğümde, O'nun beraberinde (ilk müslümânlar olarak) beş köle, iki kadın... Siyer : Hz. Muhammedin hayatını efs ... İslam Tarihi - Derin Tarih ... ... Siyer : Hz. Muhammedin hayatını efsanevi bir şekilde her yönüyle betimlendiği eserler Hadis : Peygamber efendimi. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele alır ve sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar. Çağdaş din bilimlerinde İslam tarihi sıklıkla bu dönem ile başlar. Eser, Hem İslam Tarihi hem de Osmanlı Tarihi vasfını da taşımaktadır. Bu eser, dünyanın uzman tarihçileri tarafından " Dünyanın en büyük İslam Tarihi" olarak ittifakla kabul edilmiştir. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele alır ve çıkan sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar. Çağdaş din bilimlerinde İslam tarihi sıklıkla bu dönem ile başlar. Gök-Tanrı inancı İslam dininin Allah inancı ile ortak özellikler taşıyordu. Bu çalışmalarıyla İslam tarihinde "Medine Sözleşmesi" denilen bir belge ortaya çıktı. Böylece Hz. İslam ordularının saldırıları sonucu yıkıldılar. Hz.Hatice, peygamberimizin ilk eşi, çocuklarının annesi ve ilk Müslümanlardan olması sebebiyle İslam tarihinde özel bir yere sahiptir. . ISLAM TARIHI. 1 - Asr-ı Saadet. Bu dönem Muhammed'in 632'de vefatı ile sona ermiştir. Bu tarihten sonra İslam tarihi'nin 2. devresi olan Dört Halife devri başlamıştır. Çağdaş din bilimlerinde İslam tarihi sıklıkla bu dönem ile başlar. İSLAM TARİHİ. Arabistan'ın Sınırları: Doğuda:Basra Körfezi. Batıda:Kızıl Deniz. Kuzeyde:Filistin ve Suriye. Güneyde:Hint Okyanusu. İslam Öncesi Arap Yarımadası: İslam öncesi Arap toplumu kabileler... İslam tarihi ders notları için tüm sayfayı inceleyiniz. Bu konumuzda islam tarihi özet bir şe...