acem2019delhi.com

Destan

Responsive image
Geçmiş yaşamının gölgeleri içinde, kaybettikleriyle yaşamayı öğrenen, ellerine bulaşan kanı yüreğinden kopan dizelerle kutsayan Devran. Destan. Bedenin arafında sıkışıp kalmış, ruhu ikiye bölünmüş bir adam ve her iki yaralı ruha da şifa olacak bir kadın.Ben Devran,Kaleminden satırlara aşk damlayan.Dününü bir avuç külle sonsuzluğa uğurlayan. Kalbinin atışını hiçe sayan, canı yanan, yarasına tuz basan, yitik Devran.Ben Destan,Devran’ın bittiği yerde başlayan.Kalemini kırıp eline silah alan. Yarınını bir karış toprağa katan. Kalbini söküp atan, can yakan, yaraları kanatan, acımasız Destan.Aşk kurşun gibi; hedefi belli, hızı belli, izi belli. Ve bir kere izini bıraktı mı ömrü belli.
YAYIN TARİHİ:
2018-07-13
DOSYA BOYUTU:
7,68
ISBN:
6052006344
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Özge Erkin
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Destan PDF

Destan harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Özge Erkin. Okuyabilirsin Destan sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...stan Nedir. Tarihsel olan herhangi bir olayın bir şair tarafından destan kurallarına göre yazılmış biçimidir ... Destan Nedir ? Destan Ne Demek ? ... . Doğaüstü olaylara rastlanılmaz. Destan içerisinde yer alan kişiler gerçek üstü nitelikler taşımazlar. Destan nedir özellikleri türleri oluşumları konu anlatımı ders notları. Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Destan "hikâye, masal, sergüzeşt, manzum hikâye (kıssa), vak'a, tarih, roman ve hayvan masalı (fabl)" gibi anlamlara da gelmektedir. İnsanları yakından ilgilendiren hemen her olay destan konusu olabilir. Destan Türleri. Destanlar "doğal (tabi ... DESTAN - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . İnsanları yakından ilgilendiren hemen her olay destan konusu olabilir. Destan Türleri. Destanlar "doğal (tabiî) destanlar" ve "yapma (yapay) destanlar" olmak üzere ikiye ayrılır. Örnek: Üç Şehitler Destanı-Fazıl Hüsnü Dağlarca. Dünya Edebiyatında Destan. Dünya Edebiyatı'nda destanın karşılığı olarak epope kavramı kullanılır. Epopenin karşılığını, İslami kültür ile birleştiren Türkler, Farsça'dan dilimize geçen ve efsane, masal, ün... Kelime asıl olarak Farsça "dastan'dan gelmektedir. Türk dilinde destan şeklini alarak, Türkçeleşmiş bu edebi türün dışında, "dillere destan olmak", tabirinde görüldüğü gibi, başka mana da kazanmıştır. *Türk destanları genel olarak iki büyük devreye ayrılır. *Genelde çok sonraları yazıya geçirilmiştir. Bu yüzden net bilgi yoktur. *Çin, İran, Arap kaynaklarında destan özetleri yer almaktadır. Bu döneme destan dönemi denir. Doğal Destanla Yapay Destanın Farkı. Doğal Destan ve Yapay Destan Arasındaki Benzerlikler 1) Her ikisi de ulusları derinden etkileyen olayları anlatır. DESTAN Toplumu derinden etkileyen savaş, kıtlık, afet vb. olayların olağanüstülüklerle bezendirilerek anlatıldığı manzum (bazen nazım- nesir karışık)... Destanlar "Doğal-Yapay"olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçede destan, hem legende hem epope karşılığıdır. Ayrıca Anadolu'da Türk edebiyatında sosyal, tarihi ve mizahi konularda söylenen ulusal bir nazım şeklinin ve çeşidinin de adı destandır. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin önemli bir konusunu oluşturan "Destanlar" hakkında ayrıntılı bilgiye videomuzu izleyerek ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda edebiyatımızda sıkça karşılaştığımız destan türüne detaylı bir şekilde değineceğiz ve özelliklerini belirteceğiz. Destan Nedir? Destanın Özellikleri Nelerdir? DESTAN. Bir milletin başından geçen ve onu derinden etkileyen çeşitli tarihî olayların, felaketlerin, kahramanlıkların, sevinçlerin vb. unsurların anlatıldığı manzum eserlere "destan" adı verilir. 1. Doğal Destan: Halk arasında dilden dile dolaşarak oluşan destanlardır.. 2. Yapma Destan: Bazı şair ve yazarların kendi duygu ve düşüncelerini de katarak oluşturdukları destanlardır. Destan Terimi Hakkında Bilgiler. Tarih Terimi Olarak Destan: Bir kahramanlığı, bir zaferi manzum şekilde anlatan eser, kahramanlık hikâyesi. ü Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. ü Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğarlar. Bu eserlerde gen...