acem2019delhi.com

İhlas Suresi Tefsiri

Responsive image
Az sözle çok şey anlatan ve muhtevâsı yönüyle son derece önemli olan İhlâs Sûresi üzerine, gerek mutasavvıflar, gerekse müfessirler tarafından pek çok tefsir yazılmıştır. Mevâridü Zevi'l-İhtisâs ilâ Makâsıdi Sûreti'l-İlhâs adlı eser de bunlardan biridir. VIII/XIV. yüzyılda yaşamış şâzilî sûfîlerden biri olan İbnü'l Meylak tarafından kaleme alınmış olan bu eser, şimdiye kadar yapılmış İlhâs Sûresi tefsirlerinde yer alan birçok bilgiyi ihtiva etmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Mevârid, zengin içeriğinin yanı sıra İhlâs Sûresi nezdinde, pek çok kelâmî ve ictimâî meseleye dikkat çekici atıfların yapıldığı bir eserdir. Diğer İhlâs Sûresi tefsirlerine göre hacminin geniş olmasının sebebi de bahsi geçen muhtevâ genişliğidir. Bu nedenle eserin, tefsir literatürünün güzel ve faydalı bir örneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
YAYIN TARİHİ:
2015-04-25
DOSYA BOYUTU:
7,9
ISBN:
6055094980
DİL:
TÜRK
YAZAR:
İbnü'l Meylak
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

İhlas Suresi Tefsiri PDF

İhlas Suresi Tefsiri harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır İbnü'l Meylak. Okuyabilirsin İhlas Suresi Tefsiri sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...la… "Ey Resûlüm de ki: Allah birdir. Bu üç ayrı ayetlerin üçte biri itikat bölümüdür İhlas Suresi de itikadı özetleyen iman esaslarını özetleyen ayetlerin adeta özeti TEFSİRİ ... İhlas Suresi Tefsiri Mevdudi | Huzur Sayfası .:. İslami Bilgi Kaynağınız ... . Ey Habibim Muhammedim s.a.v. onlara deki; ALLAH (C.C.) hakkında soru soranlara samimi veya samimi... 112-IHLAS SURESİ. Bu mübarek sûre, "Ennâs" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Hattâ yirmi isminin bulunduğu Tefsîr-i Kebirde yazılıdır. 13 Temmuz 2017 Perşembe. İhlas Sûresi'nin Tefsiri. Mehmet OKUYAN. ÂYETLERİN TEFSÎRİ. İşte İhlâs sûresi, tevhid konusun ... İhlas Suresi Tefsiri ... . Hattâ yirmi isminin bulunduğu Tefsîr-i Kebirde yazılıdır. 13 Temmuz 2017 Perşembe. İhlas Sûresi'nin Tefsiri. Mehmet OKUYAN. ÂYETLERİN TEFSÎRİ. İşte İhlâs sûresi, tevhid konusunu ele alması itibariyle, böyle bir konum arz etmektedir. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 1-De ki: O, Allah'tır, birdir. Nakledilir ki Mekke halkı Resûlullah sallâllahu aleyhi ve selleme İslâm'ın tebliğ ettiği Allah'ın soyunu (nisbet)... İHLAS SÛRESİ TEFSİRİ. Acıyarak yaşatan ALLAHın adıyla. Kul hüvallâhu ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve. Lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. İhlas suresi tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. AÇIKLAMA: İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Fahreddin Razî de demiştir ki: Ihlas suresi tefsiri hüve, Allah ve ehad olmak üzere üç lâfız vardır. Ayrıca tecezzi, yani Ihlas suresi tefsiri ve parçalanmayı kabul etmeyen vâhid diye de tarif edilmiştir....