acem2019delhi.com

Nüzul-i İsa (As)

Responsive image
Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak Dîn-i Hak olan İslâm'ı göndermiştir. Nev-i beşer, ancak bu dîni kemâ hüve yaşamak ve hayâtın her safhasında o dînin ahkâmını tatbîk etmek sûretiyle saâdeti elde edebilir. Mâdem şu asr-ı hâzırda Dîn-i Muhammedî (a.s.m.) tezelzüldedir. Bid'alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve'l-cemâat inancı sarsılmıştır. Bütün Müslümanlar, maddeten ve ma'nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü'minin ne can, ne mal, ne de ırz husûsunda hiçbir emniyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm Dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek sûretiyle "dinde reform" yapmak istiyorlar.
YAYIN TARİHİ:
2007-07-01
DOSYA BOYUTU:
10,14
ISBN:
DİL:
TÜRK
YAZAR:
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Nüzul-i İsa (As) PDF

Nüzul-i İsa (As) harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır . Okuyabilirsin Nüzul-i İsa (As) sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...rilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır ... Nüzul-i İsa (As) En Uygun Fiyata Sizleri Bekliyor. ... . inecek..."(Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). 16 TL. İsa aleyhisselâmın yeniden dünyaya inişi 13 âyet-i kerime ve 84 ehâdîs-i şerîfe ışığında inceleniyor. İlgili âyet ve hadislere cumhur-i müfessirîn ve cumhur-i ulemanın getirdiği izahlar da... Bediüzzaman burada kullandığı "NÜZUL" kelimesi ... Nüzul-i İsa (as) Konusundaki Bir İşkâl Ve Cevabı - Ebubekir Sifil ... ... Bediüzzaman burada kullandığı "NÜZUL" kelimesiyle, Hz. İsa (as)'ın "NÜZULÜ" yani "BİR ŞAHIS OLARAK YERYÜZÜNE GELİŞİ"nin ardından son bulacağını ifade etmektedir. Hazret-i İsa'nın (as) nüzûlünün maddeten bir mîsâlini gösteriyor. İşte bu ifadeler bizlere Hz. İsa'nın (as) nasıl ve ne zaman nüzul edeceği hakkında bazı kanaatleri verdiğini düşünebiliriz. Nüzul-i İsa (a.s) meselesinin hemen her veçhesiyle ele alındığı o söyleşinin metni www.ebubekirsifil.com ve www.darulhikme.org.tr adreslerinde mevcut. İsa (a.s)'ın nüzulüne naklî zeminde getirilen "ciddiye alınabilir" iddialardan birisi, nüzul-i İsa (a.s) inancının, Efendimiz (s.a.v)'den sonra peygamber gelmeyeceği gerçeğiyle çelişki teşkil etmesi. Burhan Bozgeyik. Mehdi'nin vazifeyi devralması, Nüzul-i İsa(as.) ve Deccal'ın çıkışı, Kıyametin üç mühim ve en büyük alametlerindendir....