acem2019delhi.com

Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi

Responsive image
Mevcudâtta o kadar muazzam ve muhteşem bir eser-i san´at görünüyor ve mahlûkat, bir kanûn dâiresinde o kadar intizâmla vücûda geliyor ki; bunları sebeblerin yaratması veyâ bu varlıkların kendi kendine olması veyâhut onların "kör, sağır, şuûrsuz" tabiatlarının gereği var olmaları imkân ve ihtimâl dâhilinde değildir.Bütün mevcûdat, mektûbât-ı Rabbâniye ve merâyâ-yı Sübhâniyye ve me´mûrîn-i İlâhiyyedirler. Kâinata Alîm ve Hakîm, Kadîr ve Âdil isimlerinin tecellîlerine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat-ı âlemin her biri, İmâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn´den istinsâh edilen birer "mektûb" olur. Bu mektûbların asılları levh-i Mahfûz´da ilm-i İlâhî ile yazılmış, akisleri de kudret-i İlâhiye ile âlemde maddeten yazılır. Kâinata Cenab-ı Hakk´ın "Nûr" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa; o Zât-ı Zülcelâl, bütün esmâ ve sıfâtıyla "Nûr" olması i´tibâriyle, bütün mevcûdât O´na karşı şeffâfiyyet kesbederek birer "âyine" olur. Kâinât, bir askerî kışla tasavvur edilse ve Cenâb-ı Hakk´ın "Sultân" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat birer "me´mûr" olur.
YAYIN TARİHİ:
2013-09-01
DOSYA BOYUTU:
4,41
ISBN:
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Bediüzzaman Said Nursi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi PDF

Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Bediüzzaman Said Nursi. Okuyabilirsin Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...anın Onaltıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen Yirmiüçüncü Lem'a olmuştur ... On Üçüncü Lem'a İstiâze Risalesi Dersi [Giriş-2] ... . ÜÇÜNCÜ KELİME: "İktezathü-t tabiat" Yani; tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. Tabiat Risalesi On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. Yoksa, Risale-i Nur'un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir. Bediüzzaman Said Nursi. Mevcudâtta o kadar muazzam ve muhteşem bir eser-i san´at görünüyor ve mahlûkat, bir kanûn dâiresinde o kadar intizâmla vücûda geliyor ki... ...Nur Dersleri Necmiilgen.com http://www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Le ... Yirmiüçüncü Lema-Tabiat Risalesi | Forum ... ... ...Nur Dersleri Necmiilgen.com http://www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Yirmiüçüncü Lem'a, Tabiat Risalesi. Necmeddin İlgen. Загрузка... Tabiat Risalesi. Bediüzzaman Said Nursî. Hazırlayanlar Adnan Kayıhan - İlhan Atılgan. On Yedinci Lem'a'nın On Altıncı Nota'sı iken öneminden dolayı Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. ...Lem'a Tabiat Risalesi (Onyedinci Lem'anin Onaltinci Notasi iken, ehemmiyetine binaen Yirmiüçüncü Lem'a olmustur. Yoksa Risale-i Nur'un meslegi, nezihane ve nazikane ve kavl-i leyyindir. YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A Tabiat Risâlesi. Sâir risâlelerde o muhâller kısmen îzâh edildiğinden;...