acem2019delhi.com

Danişmend Gazi Destanı

Responsive image
Anadolu’da oluşan Türk destanlar zincirinin ikinci halkası Dânişmend Gazi Destanı’dır. Dânişmend Gazi Destanı, Anadolu destan zincirinde Battal Gazi Destanı ile Saltuk Gazi Destanı arasındadır. 8. yüzyılda Anadolu’daki Müslümanlaşma ve Türkleşme serüvenini anlatan Battal Gazi Destanı’ndan sonra, Dânişmend Gazi Destanı’nda da aynı mücadelenin 11-15. yüzyıllar arasındaki kısmı anlatılır. Bu dönem Anadolu’sunda yaşanan olaylar Dânişmend Gazi’nin efsanevî kişiliğiyle birleştirilir. Dânişmend Gazi Destanı tip, motif, konu ve şahıslar bakımından Battal Gazi Destanı’ndan etkilenmiştir: Hatta bu destanın devamı mahiyetindedir. Battal Gazi’nin Malatya’da başlattığı mücadeleyi Dânişmend Gazi âdeta Niksar’da sürdürür. Daha sonra Türkleşme ve İslamlaşma süreci ilerledikçe Saltuk Gazi de Sinop’ta bu mücadelenin yeni bir halkasını ortaya koyacaktır. Dânişmend Gazi Destanı’nda Selçuklu Türkleri ile diğer Türk boylarının -Niksar merkezli- Anadolu’ya yerleşme serüvenlerinden bahsedilir. Destanda Türk boylarının Anadolu’yu yurt tutma çabalarının kahramanlık hikâyeleri son derece akıcı bir üslûpla anlatılır. Ayrıca bu destanda Orta Anadolu ve Kuzey Anadolu’nun coğrafî durumuyla ilgili fazlaca bilgi bulunmaktadır. Olayların yaşandığı mekânlar Dede Korkut Hikâyeleri’nin mekânlarıyla birleşir. Prof. Dr. Necati Demir’in el yazması nüshalardan Türkiye Türkçesine aktardığı Dânişmend Gazi Destanı, 11-15. yüzyıllar arası Türklerin tarih, kültür ve coğrafyasıyla ilgili zengin bir birikim oluşturduğu için son derece önemlidir.
YAYIN TARİHİ:
2018-06-30
DOSYA BOYUTU:
5,8
ISBN:
6051557052
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Prof. Dr. Necati Demir
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Danişmend Gazi Destanı PDF

Danişmend Gazi Destanı harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Prof. Dr. Necati Demir. Okuyabilirsin Danişmend Gazi Destanı sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...gerekmektedir. Eser, üç ayrı müellif tarafından farklı yüzyıllarda kaleme alınmıştır ... Dânişmend Gazi Destanı/Dânişmendnâme ... . Gelibolulu, adı geçen eserini, Arif Ali'nin kaleme aldığı Dânişmend Gazi Destanı'nın nüshalarından birini esas alarak yazmıştır. Dânişmend Gazi Destanı, on yedi meclisten oluşan büyük bir eserdir. DÂNİŞMEND GAZİ DESTANI a. Dânişmend Gazi Destanı'nın Anadolu Türk Destanları İçerisindeki. 38 b. Dânişmend Gazi Destanı'nın Yazılışı. Eserin mahiyet ve değeri: Danişmendname g ... Danişment Gazi Destanı (Danişmentname) - Edebiyat ve Dil ... . 38 b. Dânişmend Gazi Destanı'nın Yazılışı. Eserin mahiyet ve değeri: Danişmendname gerçi tarihî destan karakteri taşımaktadır. KİTAB-I MELİK DANİŞMEND GAZİ 143 Yeni gazalar için Battal Gazi rüyada Melik'e talimat verir. Metin ve Zihniyet: Dânişmendnâme'nin yazıya geçirildiği dönemin sosyal özellikleriyle metnin temasıarasında örtüşme vardır. "Danişment Gazi'nin "Bu yemeğe... 11. yüzyılda İç Andolu'da Bizans'a karşı yaptığı fetihlerle şöhret bulan Danişmend Gazi'nin adı etrafında teşekkül etmiş fetih menkıbelerinden oluşan destani roman niteliğinde bir eserdir. Dânişmend Gazi ordusunda Battal Gazi'nin alemiyle birlikte Ebû Müslim'in sancağını da taşır. Destanda savaşan tarafları temsil eden bütün kişiler birbirlerinin dilini anlar ve konuşurlar. Danişmendname; Anadolu'nun Müslüman-Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanı. Danişmend Gazinin oğlu Melik Gazi Bağdat'a giderek halifenin huzuruna çıkar. Danişmend Gazi, Niksar'ı tekrar alarak Canik'e doğru yola çıkar. Melik Gazinin fetihlerini Anadolu Selçukluları hakimiyetine bağlayan destanda olaylar birbiri arkasına devam ettirilerek anlatılır. Kolektif. Anadolu'da oluşan Türk destanlar zincirinin ikinci halkası Danişmend Gazi Destanı'dır.Danişmend Gazi Destanı... 28 TL. Atalarımız, 1071de Anadolu'yu vatan kıldıktan sonra bu coğrafyada üç önemli destan vücuda getirirler: Battal Gazi Destanı, Dânişmend Gazi Destanı ve Saltuk Gazi Destanı. Selçuklu dönemi Türkçe eserlerinden ...