acem2019delhi.com

Mevleviler Yolu

Responsive image
Asıl adı Minhac’ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî’nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın titiz çalışmalarıyla dilimize çevrildi. Sadeleştirilmiş metni sunulan ve Mevleviler Yolu üst başlığı verilen Minhacü’l Fukara tasavvufi konularla birlikte, dervişlerin hâllerinden, süluk mertebelerinden bahseden bir eser olup; metinde, Mesnevi ile Fütûhât-ı Mekkiye’den alıntılarda bulunulmuş; bunlar ayet, hadis ve büyük şeyhlerin sözleriyle teyit edilmiştir. Mevleviler arasında çok meşhur olan bu eserin sonuna, sema hakkında küçük bir risale olan Hüccetüssemâ risalesi eklenmiştir. Ankaravî’nin Şerh-i Mesnevî'den sonra en tanınmış eseri Minhâcü'I-fukara, Şule Yayınevi’nden çıktı.
YAYIN TARİHİ:
2012-01-23
DOSYA BOYUTU:
11,1
ISBN:
6054498246
DİL:
TÜRK
YAZAR:
İsmail Rusuhi Ankaravi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Mevleviler Yolu PDF

Mevleviler Yolu harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır İsmail Rusuhi Ankaravi. Okuyabilirsin Mevleviler Yolu sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...akikatin sofrasından nimetleneniz." İfrat ve tefritten âzâde, itidâl üzere olan Mevlevî tarîkatını "aşk yolu" veya "cezbe yolu" şeklinde tanımlamak, aslında Hz ... Mevlevilik Nedir? ... . Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Mevlevi silsilesiniokuyan şeyh Allah'tan müridi fakirlik yolunda (tasavvuf) başarılı kılmasını,başına manevi bir tac ihsan etmesini dileyerek tacı giydirir. Mevlevi tarikatına göre, bütün evren ve insan, toprak, ateş, hava ve su gibi dört ana ilkeden kuruludur. Bu sıra ermenin yolu «aşk ile yanmak, aşk ile pişmek»t ... Mevlevilik Nedir? Mevlevilik Ne Demek? - Nedir.com ... . Mevlevi tarikatına göre, bütün evren ve insan, toprak, ateş, hava ve su gibi dört ana ilkeden kuruludur. Bu sıra ermenin yolu «aşk ile yanmak, aşk ile pişmek»tir. ...haline getirerek Anadolu'daki biricik dinî otorite olma yolunda başarılı adımlar atmıştır. Kilisesi'nden camiye dönüştürülen Vezneciler'deki Kalenderhâne Camii'nin bir süre Mevlevî zâviyesi olarak kullanıldı. Mevleviler Yolu kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. ŞEYH RÜSÛDDİN İSMAİL kitapları ve ŞULE YAYINLARI 2012 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 6 milyon kitap NadirKitap.com'da. En yeni Mevleviler Yolu kitapları, yazarları, kitap incelemelerini, kitaplardan alıntıları, yazarlardan sözleri, okurları listeleyebilirsiniz. 'Mevleviler Yolu' ile ilgili yazarlar. Kimisi halveti,kimisi uzletidir. Mevlevi tarikatı ise sohbetidir;yani sohbete dayanır.Başkalarına halvet ve uzletten hasıl olan şeyler,Mevlevilere sohbetten hasıl olur. Mevleviler Yolu. Mevleviler Yolu %17 indirimli Ey derviş!Güzel kokulu olan azizlerle sohbet arkadaşı ol kigüzel kokulu olasın. Huyu yumuşak ve latif olanariflerle oturup kalk ki. Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Mevleviler Yolu. İsmail Bin Ahmed El-Ankaravi. Yayınevi: Şule Yayınları. Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. 9.26 TL. Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof....