acem2019delhi.com

Doğa Bilimi Felsefesi

Responsive image
“Fizik dünyanın olgularını açıklamak doğa biliminin temel amaçlarından birisini oluşturur.” diyen Carl Gustav Hempel (1905-1997) bilimsel açıklamanın doğasıyla ilgili “kapsayıcı yasa” teorisini ve “Kuzgun paradoksu” olarak bilinen doğrulama paradoksunu ilk olarak ileri sürerek bilim metodolojisine ilişkin tümevarım, açıklama ve rasyonalite hakkındaki çalışmalarıyla bilim felsefesinde uzun süreli bir etki yaratmıştır. “Bilimin bugün istifade ettiği yüksek saygınlık, büyük ölçüde hiç şüphesiz bilimsel uygulamaların çarpıcı başarılarına ve hızla genişleyen kapsama alanına bağlıdır. Deneysel bilimin pek çok dalı, bilimsel sorgulamanın sonuçlarını kullanıma geçiren ve sonrasında sıklıkla kuramsal ya da temel araştırmaları yeni verilerle, yeni meselelerle ve araştırmaya yönelik yeni araç gereçle besleyen ortak teknolojiler için bir temel hazırlamıştır.” diyen Hempel bu yapıtında bilim felsefesinin temel kavramlarından “sınama”, “doğrulanabilirlik”, “basitlik” ve “indirgeme” gibi kavramları incelemektedir.
YAYIN TARİHİ:
2015-05-20
DOSYA BOYUTU:
4,20
ISBN:
6053200918
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Carl G. Hempel
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Doğa Bilimi Felsefesi PDF

Doğa Bilimi Felsefesi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Carl G. Hempel. Okuyabilirsin Doğa Bilimi Felsefesi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


... üzerinde duran ve elde ettiği sonuçları deney ve gözlemle temellendirmeye çalışan düşünürlerin felsefesine DOĞA FELSEFESİ denir ... Doğa Bilimleri - Felsefe ve Bilim ... . Bu eksende giderek bir ayrışma meydana gelmiş olsa da felsefe düzeyinde doğa bilimi ile doğa felsefesini ayrıştırmanın açık ve kesin bir şekilde görünebildiğini söylemek zordur. Doğa felsefesi nedir, özellikleri nelerdir? Doğa felsefesinin öncüleri, filozoflar, özellikleri, hayatları hakkında bilgi. gurur - 16 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. Bilgi Dünyası. Hegel'in Ansiklopedik Dizgesinde şu bölümleme yapılır: 1. Mantık Bili ... Rönesans 3/3: Doğa Felsefesi ve Bilim Gelişmeleri | Filozofun Yolu ... . gurur - 16 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. Bilgi Dünyası. Hegel'in Ansiklopedik Dizgesinde şu bölümleme yapılır: 1. Mantık Bilimi; 2. Doğa Felsefesi; 3. Tin Felsefesi. Bilim Felsefesinin Doğa ve Tin alanlarının bilimlerinin felsefesi olması gerekir. Carl HEMPEL. *Fizik dünyanın olgularını açıklamak doğa biliminin temel amaçlarından birisini oluşturur.* diyen Carl Gustav Hempel (1905-1997)... Bu dönemde başlayan doğa felsefesi tarihsel bir kesintiye uğramadan sürmüş ve modern Batı bilimine yol açmıştır. Doğa felsefesiyle demokrasinin aynı dönemde ve aynı yerde doğması rastlantı değildir. Fizik dünyanın olgularını açıklamak doğa biliminin temel amaçlarından birisini oluşturur." diyen Carl Yirminci Yüzyılda Bilim Felsefesi Dört Ana Tema - Philosophy Of Science İn The Twentieth Century... Daha önce "doğa felsefesi" denen Fizik, arkasından Kimya, Biyoloji ve diğer fen Ancak şu da unutulmamalıdır ki, tarihin birçok bilimleri tek tek felsefeden ayrıldılar. Link: Hegel's Philosophy of Nature and the Contemporary Philosophy of Science / Aziz Yardımlı (format: Word document) http DF/BF: Doğa Felsefesi/B...