acem2019delhi.com

Bektaşilik Tedkikleri

Responsive image
Bektaşîlik Tedkikleri, sabırlı, meraklı ve dikkatli bir araştırma mahsulüdür. Anadolu’daki Bektaşî tekkelerinin taranıp tanıtılmasıyla başlayan inceleme, Rumeli ve Mısır’a kadar uzanmakta; araştırma, birkaç harita ve resimle desteklenmektedir. Kitapta yer alan makâleler, kuvvetli dipnotlarla beslenmiştir. Dolayısıyla her ne kadar bir Hıristiyan olsa da yazar, konuyla ilgili Müslüman- gayrimüslim görüşlerini, dipnotlar düşerek göstermiştir. Bu yüzden kitap, ilmî güvenilirlik bakımından takdire ve itimâda şâyândır. Eserde tanıtılan tekkelerin sözlü krokilerinin çizilmesi ve tasvirleri, herhalde çağdaş araştırmacılar için de faydalı olacaktır. Zîrâ bu tekkelerin bir kısmı, günümüzde harâbe halindedir. Bu harâbeleri, herhalde ancak F. R. HASLOK’un tasvîrleri, hayâlen de olsa imâra imkân verecek gibidir.
YAYIN TARİHİ:
2015-05-25
DOSYA BOYUTU:
12,14
ISBN:
6059912488
DİL:
TÜRK
YAZAR:
F. R. Haslok
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Bektaşilik Tedkikleri PDF

Bektaşilik Tedkikleri harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır F. R. Haslok. Okuyabilirsin Bektaşilik Tedkikleri sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...çe İlahiyat. Bektaşilik Tetkikleri, Hazırlayan: F ... Bektaşilik Nedir ? Bektaşilik | Huzur Sayfası .:. İslami Bilgi Kaynağınız ... .R. Haslok, Milli Eğitim Bakanlığı. 10 tl. F. R. Haslok - Bektaşîlik Tetkikleri (trc. Râgıp Hulûsî) (sad. Kâmil Akarsu). Cancel. Home ›. Details for: Bektaşilik Tetkikleri. Bektaşilik Tetkikleri. Tavsiye et. Hata bildir. Bektaşilik asırlar boyu Anadolu ve Rumeli de hüküm sürmüş en büyük Türk tarikatıdır. Bektaşilik de bu ögretinin adı " ölmeden önce ölmektir". Bu felsefenin de düğüm noktası "varlık-yokluk" ... Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir? ... . Bu felsefenin de düğüm noktası "varlık-yokluk" ilkesidir. Bektaşiler eline diline beline aşına eşine işine bağlı kalmak zorundadır. Diğer dinsel yollar insanı dünyadan ahrete götürmeye çalışırken Bektaşilik ahretten dünyaya açılan penceredir. Bektaşilik nedir (Bektaşilik Tarikatı Nedir) İşte Bektaşilik tarikatı ve Bektaşilik hakkında bilgi… Bektaşilik; Hacı Bektaş Velî tarafından kurulduğu kabul edilen tarikatın adıdır. Bektaşilik tetkikleri. Kapat. BEKTAŞİLİK TETKİKLERİ. Bunlardan en tanınmışı Anadolu kaynaklı olan Bektaşilik'tir. Bektaşiliğin, Türkiye'de ve Türk Dünyasında dağılımından bahsedecektik, bir nüfus tetkiki ile yerleşke tesbitine açıklık getirelim... (Bektaşilik tetkikleri fr hasluck MEB Yayınları). Zamanla Bektaşilik kente mahsus bir hale gelmiştir. Daha sonra Bektaşilik içindeki Nazenin tarikatına (babagan kolu) köylüler alınmamıştır. Ürünler | Kitap | Boyut Sahaf | BYG.SHFy.00352 | Kitap | Bektaşilik Tetkikleri (Çeviren: Ragıp Hulusi) Bektaşilik, Hacı Bektaş-ı Veli'nin adına kurulmuş olan bir Alevi tarikatıdır. Bu tarikata mensup kişilere (el alarak ya da diğer bir deyişle nasip alarak bu örgütlenmeye katılan kişilere) Bektaşi denir. bektaşiler herkesi insan sayarlar. her insanı eşit görürler. din farklarını tanımıyorlar. bektaşilik dinler üstüdür aynı zamanda. bektaşilikte evrensellik buluyoruz. bektaşilik bir irfaniyedir. yani bilinirciliktir... Bektaşilik tetkikleri / hazırlayan, F.R. Haslok ; çeviren, Ragıp Hulusi ; Yeni harflere çevirip kısmen sadeleştiren, Kamil Akarsu. BP 189.7 .B4520 2000 Bektaşilik tetkikleri /. Bektaşilik Tetkikleri. Yazar. F.r.haslok. Annuler. Accueil ›. Détails pour : Bektaşilik tetkikleri /. Bektaşilik tetkikleri / hazırlayan F. R. Haslok ; çeviren Ragıp Hulusi, Kamil Akarsu. . BEKTASiLiK. Haci Bektas Velî tarafindan kuruldugu kabul edilen tarikatin adi. Bu tarikatin kurulusu her ne kadar Haci Bektas Velî'ye nisbet ediliyorsa da esas tesekkülü daha sonraki dönemlere rastlar....