acem2019delhi.com

Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1

Responsive image
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 18 cilt olup, 1. cildini takdirlerinize sunuyoruz.
YAYIN TARİHİ:
2019-08-02
DOSYA BOYUTU:
4,16
ISBN:
6059991643
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Ebu Mansur el-Matüridi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1 PDF

Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1 harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Ebu Mansur el-Matüridi. Okuyabilirsin Te'vilatül Kur'an Tercümesi -1 sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...orumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 1 kitabına benzeyen kitaplar ... Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 1 - Ebu Mansur El Matüridi ... ... Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 1 - Ebu Mansur El Matüridi ... orumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 1 kitabına benzeyen kitaplar. 33.12 TL. Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâ...