acem2019delhi.com

2015 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı

Responsive image
17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacağı, Aday öğretmenlerin; atama ve intibak işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, performans değerlendirmeleri, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceği − Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği −Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturacağı − Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacağı − Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelikte yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20), b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30), 1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat. c) Öğretmenlik uygulamaları (%50). 1) Eğitim öğretimin planlanması, 2) Öğrenme ortamları, 3) Sınıf yönetimi, 4) Öğretim yöntem ve teknikleri, 5) Ölçme ve değerlendirme. Uzman bir kadro tarafından yukarıda belirtilen konulara uygun olarak hazırlanan kitabımıza ilişkin görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, katılacağınız sınavlarınızdaki başarılarınıza katkı getirmesini diliyoruz.
YAYIN TARİHİ:
2015-06-04
DOSYA BOYUTU:
11,20
ISBN:
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Kollektif
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

2015 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı PDF

2015 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Kollektif. Okuyabilirsin 2015 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...itim bakanlığı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ... Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık Konu... ... . Adaylık Sürecine İlişkin 2015/13 Sayılı Genelge (c) Bendi Hk. 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve... Aday Öğretmen Sınav Kılavuzu ve Sınav Tarihleri Belli Oldu - Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Yılı Aday Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır. ...MEB Adaylık Kaldırma (AKS) Sınavla ... 2015 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık... ... . ...MEB Adaylık Kaldırma (AKS) Sınavla...