acem2019delhi.com

Üç Pirin Mürşidi

Responsive image
Osmanlı’nın dinî ve kültürel tarihinin teşekkülünde Halvetiyye ana tarikatı bütün alt kollarıyla müessir bir role sahiptir. Halvetiyye’de orta kol addedilen Ahmediyye yolundan XVI. asırda İstanbul’da zuhur eden Ramazâniyye tarikatı Hz. Pîr Ramazan Mahfî’nin (ö. 1025/1616) yetiştirdiği halifeler vasıtasıyla İstanbul’dan Bursa’ya, Bursa’dan Kırım’a ve Edirne’ye, Edirne’den Rumeli coğrafyasının her bir tarafına intişar etmiş, Ramazâniyye’den ortaya çıkan Buhûriyye, Cihangîriyye, Cerrâhiyye, Sinobiyye, Raûfiyye ve Hayâtiyye kolları, müessesevî açıdan Osmanlı tasavvuf tarihinin mühim unsurları olmuşlardır. Elinizdeki eser, günümüzde hayatiyetini hâlihazırda Balkanlar’da devam ettiren Halvetiyye’nin Ramazâniyye kolu hakkında yapılan ilk akademik çalışma hüviyetindedir. Tarihî ve kültürel açıdan Halvetiyye ve Ramazâniyye’nin müstakil bölümler halinde ele alındığı kitabın son bölümünde bir Halvetî-Ramazânî mürşidinin hayatı detaylarıyla incelenmiştir: Köstendilli Ali Alâeddin el-Halvetî (ö. 1143/1730) genelde tarikatlar tarihinde, özelde Ramazâniyye tarihinde hayatta iken üç pîr yetiştirmiş yegâne mutasavvıf olup Hüseyin Vassâf tarafından “O ne dâire-i feyz idi ki, pîrler yetiştirdi” şeklinde methedilmiştir.
YAYIN TARİHİ:
2015-05-02
DOSYA BOYUTU:
12,54
ISBN:
6054829217
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Semih Ceyhan
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Üç Pirin Mürşidi PDF

Üç Pirin Mürşidi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Semih Ceyhan. Okuyabilirsin Üç Pirin Mürşidi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


... bütün alt k. ...genelde tarikatlar tarihinde, özelde Ramazâniyye tarihinde hayatta iken üç pîr yetiştirmiş yegâne mutasavvıf olup Hüseyin Vassâf tarafından "O ne dâire-i feyz idi ki, pîrler yetiştirdi" şeklinde ... Üç Pirin Mürşidi Semih Ceyhan ... ... Üçüncü Bölüm de XVIII. asrın ilk yarısının önde gelen mutasavvıflarından Halvetî-Ramazânî şeyhlerinden ve üç pîrin mürşidi olan Köstendilli Ali Alâeddin Efendi nin (ö. 1143/1730)... Üç Pirin Mürşidi, Semih Ceyhan. LOT NO: 692. Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor! Semih Ceyhan. Osmanlı'nın dinî ve kültürel tarihinin teşekkülünde Halvetiyye ana tarika ... Üç Pirin Mürşidi | bkmkitap.com ... . 1143/1730)... Üç Pirin Mürşidi, Semih Ceyhan. LOT NO: 692. Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor! Semih Ceyhan. Osmanlı'nın dinî ve kültürel tarihinin teşekkülünde Halvetiyye ana tarikatı bütün alt kollarıyla müessir bir role sahiptir. Halvetiyye'de orta kol addedilen Ahmediyye yolundan XVI. asırda... Pîr Ramazan Mahfî'nin (ö. 1025/1616) tarihinde hayatta iken üç pîr yetiştirmiş yegâne mutasavvıf olup Hüseyin Vassâf tarafından "O ne dâire-i feyz idi ki pîrler yetiştirdi" şeklinde methedilmiştir. ...genelde tarikatlar tarihinde, özelde Ramazaniyye tarihinde hayatta iken üç pir yetiştirmiş yegane mutasavvıf olup Hüseyin Vassaf tarafından "O ne daire-i feyz idi ki, pirler yetiştirdi" şeklinde... ...genelde tarikatlar tarihinde, özelde Ramazaniyye tarihinde hayatta iken üç pir yetiştirmiş yegane mutasavvıf olup Hüseyin Vassaf tarafından "O ne daire-i feyz idi ki, pirler yetiştirdi" şeklinde... ...tarikatlar tarihinde, özelde Ramazâniyye tarihinde hayatta iken üç pîr yetiştirmiş yegâne mutasavvıf olup Hüseyin Vassâf tarafından "O ne dâire-i feyz idi ki, pîrler yetiştirdi" şeklinde methedilmiştir. Semih Ceyhan. Osmanlı'nın dinî ve kültürel tarihinin teşekkülünde Halvetiyye ana tarikatı bütün alt kollarıyla müessir bir role sahiptir. Halvetiyye'de orta kol addedilen Ahmediyye yolundan XVI. asırda......