acem2019delhi.com

İl Özel İdaresi

Responsive image
A- İl Özel İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Kamu Yönetimi İçindeki Yeri *I. İl Özel İdaresinin Türk Kamu Yönetim İçindeki Konumu *II. İl Özel İdaresinin Türk Kamu Yönetim İçindeki Konumu *III. İl Özel İdaresinin Geleceği B- İl Özel İdaresinin Görevleri *I. 5302 Sayılı Kanun'la İl Özel İdaresine verilen Görevler *II. Diğer Mevzuatla İl Özel İdaresine Verilen Görevler C- İl Özel İdaresinin Organları *I. İl Genel Meclisi *II. İl Encümeni *III. Vali *IV.Özel İdare Organları Arasında Uyuşmazlık Ç- İl Özel İdaresinin Teşkilatı ve Personeli *I. Genel Sekreter *II. Genel Sekreter Yardımcılığı ve Birimler *III. İl Özel İdaresinin 657 Sayılı Kanun'a Tabi Diğer Personeli *IV. Sözleşmeli Personel *V. İşçiler ve Geçici İşçiler *VI. İl Özel İdaresinin İlçe Teşkilatı *VII. İl Özel İdaresinin Şirket Kurması *IX. İl Özel İdaresinin İşletme Kurması *X. İl Özel İdaresinin Dernek ve Vakıflara İlişkisi D- İl Özel İdaresinin İç Denetimi *I. Denetimin Amacı ve Kapsamı *II. İl Özel İdaresinin İç Denetimi *III. Dış Denetim *IV. İdari Vesayet Denetimi *V. Kamuoyu Denetimi E- İl Özel İdaresinin Mali İş ve İşlemleri *I. İl Özel İdaresini Mali İş ve İşlemleri *II. İl Özel İdaresinin Giderleri *III. İl Özel İdaresinin Malları *IV. İl Özel İdaresinin Tarifleri *V. İl Özel İdaresinin Bütçesi *VI. Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırımlar *VII: İl Öel İdaresinde Yapılacak İhaleler *VIII. İl Özel İdaresinin Kesin Hesabı *IX. İl Özel İdaresini Borçlanması F- İl Özel İdaresinin Ruhsatlandırma ve Denetim Yetki ve Görevleri *I. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile İlgili İşler *II. İl Özel İdaresinin Uygulayacağı İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar G- İl Özel İdaresinin İmarla İlgili Görev ve Yetkileri *I. İl Özel İdaresinin İmarla İlgili Görev ve Yetkiler *II. İl Özel İdaresinin Görev Alanı İçinde Başka Kurum ve Kuruluşların İmar Yetkileri Ğ- İl Özel İdaresinde Yetki Devri *I. Yetki Devrinin Tanımı ve Şartları *II. İl Özel İdaresinde Yetki Devri H. İl Özel İdaresinin Diğer Kuruluşlarla ve Halkla İlişkileri *I. Kamu Kuruluşları ile İlişkiler *II. Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler *III. Halkla İlişkiler *IV. İl Özel İdaresi Hizmetlerine Gönüllü Katılım *V. Etik Davranış Kuralları ve Etik Sözleşmesi *VI. Diğer Kurumlarla Yazışma *VII. Yurtdışı İlişkiler *VIII. Türk Bayrağı Mevzuatının Uygulanması I- Afetlerle İlgili Görev ve Yetkiler *I. Afet Öncesi Yapılacak İşler *II. Afet Esnası ve Sonrasında Yapılacak İşler İ- İl Özel İdaresinin Yararlanabileceği Bağışlar ve Yardımlar *I. Yardım ve Bağışın Şekli *II. Maliye Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yardım Ödeneği *III. İşçileri Bakanlığı Bütçesinden Yapılan Yardımlar *IV. Devlet planlama Teşkilatı Bütçesinden (Kalkınma Bakanlığı) Yapılan Yardımlar *V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığından Yapılan Yardımlar *VI. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yapılacak Yardımlar *VII. Başbakanlık Acil Destek Ödeneğinden Yapılacak Yardımlar *VII. İller Bankasından Yapılan Yardımlar *IX. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapılan Yardımlar *X. Merkezi Yönetim Bütçeleri ile Yapılan Ödenek Aktarmaları *XI. Avrupa Birliği Kaynaklarından Yapılan Yardımlar
YAYIN TARİHİ:
2012-02-15
DOSYA BOYUTU:
3,38
ISBN:
6053776727
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Enver Salihoğlu
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

İl Özel İdaresi PDF

İl Özel İdaresi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Enver Salihoğlu. Okuyabilirsin İl Özel İdaresi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


... organlar; il genel meclisi, il encümeni ve validir ... Özel İdare | B) İl Encümeni ... . İpekyolu Gençlik Merkezi Çalışmaları Tanıtıldı. 14.05.2020. Sağlık Camiasından İl Özel İdaresine Teşekkür. 08.05.2020. İl Özel İdaresi İlaçlama Hazırlıklarını Tamamladı. E-Bordro Köybis ÖZEL İDARE CBS - YATIRIM BİLGİ SİSTEMİ ÖZEL İDARE CBS - PROJE TAKİP SİSTEMİ Kapanan Belediye Kişi Borçları. temizle. Ara. İl özel idare. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ... Özel İdare | B) İl Encümeni ... . İl özel idare. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi corona virüse karşı dezenfektasyon uygulaması. 10.02.2020. İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2020 tarihli ve 6425 sayılı yazısı gereğince. Yönetim Teşkilat Şeması Müdürlükler İl Genel Meclisi İl Encümeni Köydes Kurumsal Kimlik Kamu Hizmet Standartları Mevzuat. İletişim. İl özel idare. Yönetim. İLETİŞİM. Close submenu İL ÖZEL İDARE. 2020 Yılı Köydes Toplantısı Yapıldı. 08.05.2020. #BizBizeYeter...