acem2019delhi.com

Yetenek Yönetimi

Responsive image
Bu kitap, iş ve insan ilişkisini, yetenekler çerçevesinde ele alan ve 1990'lardan sonra ivme kazanan yetenek yönetimi yaklaşımının kuramsal temellerine ışık tutmaya çalışan akademik bir çalışmanın ürünüdür. İnsan kaynakları yönetiminde gelinen son aşama olarak kabul edilen yetenek yönetimi, yüksek performanslı ve potansiyelli, yetenekli işgörenlerin stratejik hedefler doğrultusunda yönetimidir. Yeteneğin kişisel ve kurumsal başarıdaki etkisinin keşfedilmesiyle, işgücü yeteneğinin sistem yeteneğine dönüştürülmesi çabasıdır.Kitapta; yetenek yönetimini ortaya çıkaran küresel ve demografik etkiler, temel kavramlar, kuramsal temeller, nesil farklılıklarına bağlı işgören yapısındaki değişimler, yeteneği tanımlama, çekme, yerleştirme, tutma ve örgütsel yedekleme boyutları, dünyadaki ve Türkiye’deki eğitim örgütlerinde uygulanan yetenek yönetimleri konu edinilmiştir. Son bölümde ise yüksek öğretim örgütlerinde yetenek yönetiminin uygulanma düzeyine ilişkin araştırmaya yer verilmiştir. Bu çalışma; eğitim ve yönetim bilimleri alanındaki akademisyenlere, öğrencilere, eğitim politikacılarına, profesyonel yöneticilere ve insan kaynakları yöneticilerine yararlı olması umuduyla kitap haline getirilmiştir.
YAYIN TARİHİ:
2015-05-27
DOSYA BOYUTU:
12,59
ISBN:
9755338118
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Filiz Akar
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Yetenek Yönetimi PDF

Yetenek Yönetimi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Filiz Akar. Okuyabilirsin Yetenek Yönetimi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...iteratür incelendiğinde yetenek ve yetenek yönetimi üzerinde çok sayıda makale görülmektedir ... PDF DOSYA | Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri ... . Bu durum konunun akademisyenler ve uygulamacılar açısından öne-mini yansıtmaktadır. Stratejik Yetenek Yönetimi, bir firmanın doğru insanları doğru zamanlarda doğru işlerde istihdam ederek arzu edilen sonuçlara ulaşmasını mümkün kılan bir süreçtir. Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası Yöneticisi olarak TürkTraktör'de görevleriniz nelerdir? Talent Management | LinkedIn Learning - What is a talent management strategy? Yetenek yönetimi 2000'li yıllarda trend olmaya başladı. 2004-2006 yılları arasında insan kaynakları yönetimi kavramı ile bir savaşa giren ve 2006 y ... Stratejik İK'nın Anahtarı : Yetenek Yönetimi - Füsun Özülke ... . 2004-2006 yılları arasında insan kaynakları yönetimi kavramı ile bir savaşa giren ve 2006 yılında bu savaştan galip ayrılan bir kavram. Yetenek yönetiminin sadece bir İnsan Kaynaştırma jargonu parçası olduğuna inanıyor musunuz? Tekrar düşün. Kuruluşunuzun üst düzey çalışanları işe alma, kiralama ve elde tutma taahhüdüdür. The new era ın human resource management: talent management abstract. Öyleyse, terminoloji değişikliğinin manası nedir? ve özelde, "yetenek yönetimi" ne demektir? Yetenek Yönetimi. . Zirveye giden yolu takip et... Yetenek Yönetim sistemi tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini hedeflemektedir. Yetenek yönetimi organizasyon stratejisindeki en önemli varlıklardan biri olan çalışanlara odaklanır. Yetenek yönetimi sürecini ve karşılıklı beklentilerinizi şeffaflıkla yönetin. Yetenek Yönetimi. Eğitim İçeriği. Günümüzde küreselleşmenin etkisi ile değişen rekabet ortamında sermaye, sistem ve teknoloji artık tek başlarına önemli bir üstünlük aracı değil. Bizim Toptan Ailesine Katılmak. Yetenek Yönetimi. İş Başvurusu. B-Raise Yönetici Geliştirme Programı. Yetenek Yönetimi. Gelişim ve Öğrenme. Yetenek Yönetimi. Bu süreç ile sahip olduğumuz yeteneklerin kariyer ve gelişim planlamalarını yapıyor, hem insan kaynağımızı hem de organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefliyoruz....