acem2019delhi.com

İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri (2 Cilt)

Responsive image
İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin mezhebinin delillerinin Kütüb-i Sitte imamlarına veya bazılarına muvâfakat ettiği hadisleri içeren bu eserin (Ukûdü'l-Cevâhiri'l-Münîfe) müellifi, son asırlarda yetişmiş en büyük hadis hâfızlarından Seyyid Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî (ö. 1205/1791)’dir. Hadis, fıkıh, lügat, tasavvuf ve nesep ilimlerinde çok büyük alimdir.İmam Ebû Hanîfe’nin rivâyet ettiği hadisler Kütüb-ü Sitte’de yoksa diğer hadîs musannefâtına tek tek müracaat eder.İmam Zebîdî “Mukaddime” kısmında: “Bu kitabı yazma amacım, “Ebû Hanîfe Kıyas’ı, Resûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hadîsleri üzerine takdim eder” diyen doğru yoldan sapmış bazı mutaassıp kimseleri reddetmek içindir. Ömrüme yemin olsun ki böyle bir iddiayı ona nispet etmek doğru değildir” der.İmam Ebû Hanîfe şöyle derdi: “Anam babam feda olsun. Resûlullah’dan (Sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadîs geldiği zaman başım-gözüm üzerinedir. Biz ona muhâlefet etmeyiz. Sahâbeden bir fetvâ geldiği zaman ise onlardan birisi ile amel ederiz. Sahâbe dışında bir başkasından bir görüş gelirse, onlar nasıl içtihat ettilerse biz de içtihat ederiz.”“İMAM-I ÂZAM EBÛ HANÎFE’NİN RİVAYET ETTİĞİ AHKÂM HADİSLERİ”nde (Ukûdü'l-Cevâhiri'l-Münîfe) tekrarları hariç olmak üzere toplam 615 hadis vardır. Tercüme esnasında senedde ravinin isminin geçtiği yerde cerh-ta’dil kitaplarından durumunu dipnotta gösterilmiştir. Ayrıca açıklanması gereken kelime, mevzu ve hadisleri yeri geldikçe “Açıklama” adı altında izah edilmeye çalışılmıştır. Kitabın sonunda İmam Ebû Hanîfe’nin (Rahmetullâhi Aleyh) hocalarının durumlarını özet olarak hususi başlık altında verilmiştir.
YAYIN TARİHİ:
2018-10-24
DOSYA BOYUTU:
10,94
ISBN:
9757574699
DİL:
TÜRK
YAZAR:
İmam Zeynuddin Ahmed İbn Abdullatif ez.Zebidi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri (2 Cilt) PDF

İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri (2 Cilt) harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır İmam Zeynuddin Ahmed İbn Abdullatif ez.Zebidi. Okuyabilirsin İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri (2 Cilt) sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...hiri'l-Münîfe) tekrarları hariç olmak üzere toplam 615 hadis vardır ... İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri (2 Cilt... ... . Zehirletildiği de rivâyet edilir (en-Nemeri, el-İntika, 170). Bazı alimlerin İmam Azam Ebu Hanife'yi aşırı tenkitleri nasıl ... İmamı Azam Ebu Hanife, akla aykırı diye bazı sahih hadisleri kabul ... 180 TL. "İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri"nde (Ukûdü'l-Cevâhiri'l-Münîfe) tekrarları hariç olmak üzere toplam 615 hadis vardır. 91.67 TL. "İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri"n ... İmamı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri... ... . 91.67 TL. "İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri"nde (Ukûdü'l-Cevâhiri'l-Münîfe) tekrarları hariç olmak üzere toplam 615 hadis vardır. İmam-ı âzam Ebû Hanîfe'Nin rivayet ettiği ahkâm hadisleri. İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'nin mezhebinin delillerinin Kütüb-i Sitte imamlarına veya bazılarına muvâfakat....