acem2019delhi.com

Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a göre Cengiz Han

Responsive image
Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. “Müverrih Léon Cahun ve Muallim Barthold’a Göre Cengiz Han” başlığını taşıyan ilk konferans, Türk Derneği’nde verilmiş ve Türk Yurdu dergisinin ilk sayısından başlayarak 11 sayı boyunca tefrika edilmiştir. Bu metni takiben, Ebuzziya Tevfik’in Tatarları aşağılayan bir yazısına cevaben Altın Armağan adlı risâlede yer alan “Türk ve Tatar Birdir, Türkler Medeniyete Hizmet Etmiştir” başlıklı konferans metni gelmektedir. Bu iki metni tamamlayacağı düşüncesiyle Halîm Sâbît’in, Yeni Mecmûa’da iki bölüm hâlinde neşredilmiş, “Şimâl Türklerinde Türkçülük Ve Tatarcılık” başlıklı yazısı da kitabın sonuna eklenmiştir. Türk tarihini bir bütün olarak telakki etmek; bu tarihe millî ve içeriden bir bakış önermek; Türkler, Tatarlar ve Moğollar arasında köken birliğini vurgulamak; bu köken birliğini somutlaştıran tarihî bir figür olarak Cengiz Han’ı öne çıkartarak Türklerin millî idealleri ve tarihî kinlerinin en yüksek düzeyde temsilcilerinden biri mevkiine oturtmak; onu milliyetçi, laik ve hukuka bağlı “modern” bir devlet başkanı şeklinde takdim etmek; nihayet bütün bu hususların sağladığı imkânlar ile tarihî bir Türk milliyetçiliği inşâ etmek gibi motifler, Osmanlı tarih tasavvuruna muhalif olan Akçura’nın Cengiz Han anlatısındaki temel unsurlardır ve kaynağı büyük ölçüde Cahun’dur. Dolayısıyla bu anlatıyı, Cengiz Han’ı anlamak ve öğrenmek için başvurulacak bir tarih metninden ziyâde Türk birliğini gerçekleşmesi imkânsız bir hayâl addeden bütün Osmanlı aydınlarına karşı bir cevap, Türk düşünce tarihinin, modern Türk tarih düşüncesinin, Türk siyasî tarihinin bir belgesi gibi okumak doğru bir yol olacaktır.
YAYIN TARİHİ:
2018-10-26
DOSYA BOYUTU:
12,29
ISBN:
6051556864
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Yusuf Akçura
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a göre Cengiz Han PDF

Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a göre Cengiz Han harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Yusuf Akçura. Okuyabilirsin Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a göre Cengiz Han sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


... tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır ... MÜVERRIH LEON CAHUN ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han... ... . "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" başlığını taşıyan ilk konferans... ...imkanlar ile tarihî bir Türk milliyetçiliği inşa etmek gibi motifler, Osmanlı tarih tasavvuruna muhalif olan Akçura'nın Cengiz Han anlatısındaki temel unsurlardır ve kaynağı büyük ölçüde Cahun'dur. 11.67 TL. Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın met ... Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz... ... . Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. "Müverrih Léon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" başlığını taşıyan ilk konferans... ...imkanlar ile tarihî bir Türk milliyetçiliği inşa etmek gibi motifler, Osmanlı tarih tasavvuruna muhalif olan Akçura'nın Cengiz Han anlatısındaki temel unsurlardır ve kaynağı büyük ölçüde Cahun'dur. Yusuf Akçura. Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" başlığını taşıyan ilk konferans... 8.40 TL. Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" başlığını taşıyan ilk konferans... 9.75 TL. Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" başlığını taşıyan ilk konferans... "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" basligini tasiyan ilk konferans, Türk Dernegi'nde verilmis ve Türk Yurdu dergisinin ilk sayisindan baslayarak 11 sayi boyunca tefrika... "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" basligini tasiyan ilk konferans, Türk Dernegi'nde verilmis ve Türk Yurdu dergisinin ilk sayisindan baslayarak 11 sayi boyunca tefrika... "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" basligini tasiyan ilk konferans, Türk Dernegi'nde verilmis ve Türk Yurdu dergisinin ilk sayisindan baslayarak 11 sayi boyunca tefrika... ...imkanlar ile tarihî bir Türk milliyetçiliği inşa etmek gibi motifler, Osmanlı tarih tasavvuruna muhalif olan Akçura'nın Cengiz Han anlatısındaki temel unsurlardır ve kaynağı büyük ölçüde Cahun'dur. ...imkanlar ile tarihî bir Türk milliyetçiliği inşa etmek gibi motifler, Osmanlı tarih tasavvuruna muhalif olan Akçura'nın Cengiz Han anlatısındaki temel unsurlardır ve kaynağı büyük ölçüde Cahun'dur. Bu kitap Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. "Müverrih Léon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" başlığını taş...