acem2019delhi.com

Kelile ve Dimne

Responsive image
Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan,çevrilenveuyarlamasıyapılanen önemlisiyaset/edebiyatklasikleriarasındadır.İbnü’lMukaffa’yıanlamakiçinonun politik dilini doğru kavramak ve yorumlamak gerekir.O,çağındakiaydınlararasındabilinensembolikanlatımlarabaşvurmaktan çekinmemiş;sözgelimi,rüyayorumunda kullanılan ve özel anlamlar ifade eden pek çok kelimeyi ve kavramı siyasal edebiyatta da kullanmıştır. Machiavelli’nin bazı öneri ve benzetmelerininşaşırtıcıbirşekildeKelile ve Dimne’deki ifadeleri andırması da İbnü’l Mukaffa’yı ilginç kılan bir özelliktir.
YAYIN TARİHİ:
2018-06-02
DOSYA BOYUTU:
6,74
ISBN:
6052223345
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Beydeba
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Kelile ve Dimne PDF

Kelile ve Dimne harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Beydeba. Okuyabilirsin Kelile ve Dimne sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ırım kelile idi bu), diğeri ise kurnaz ve çıkarcı kötüniyetli bir çakaldı (haliyle bu da dimne oluyor) ... Kelile ve Dîmne Tercümesiyle Tanınan XIV. Yüzyıl Şairi. ... . Kelile ve Dimne, MÖ 1. yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Hint Beydeba tarafından kaleme alınmış, Sanskritçe orijinal adı Pança-Tantra (Beş İlke) olan... Kelile ve Dimne'yi Hint hükümdarlarından Debşelem Şah için kaleme almıştır. Kelile ve Dimne'Nin ilk hali kaybolduktan sonra M.S. 300'lü yıllarda Keşmir'de tekrar derlenir. Kelile ve Dimne'nin bu ilk hâli kaybolduktan sonra M.S. 300'l ... KELÎLE ve DİMNE - TDV İslâm Ansiklopedisi ... .S. 300'lü yıllarda Keşmir'de tekrar derlenir. Kelile ve Dimne'nin bu ilk hâli kaybolduktan sonra M.S. 300'lü yıllarda Keşmir'de tekrar derlenir. Kelile ve Dimne hükümdarlar için hazırlanmış olan ahlakla ilgili bir Hint masal kitabıdır. Bugün Kelile ve Dimne adlı derli toplu bir kitap varsa, bu durumu önce Berzeveyh'e sonra da Đbnü'lMukaffa'ya borçluyuz. Kelile ve Dimne, üslûbu ve içerdiği düşünceleri ile Arapça'nın malı oldu. 15. yüzyıl Pers el yazması Kelile ve Dimne'den.M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınan Kelile ve Dimne fabl tarzında hikayeler barındıran bir hikaye kitabıdır. almıştır; "doğrunun ve dürüstlüğün" simgesi "kelile" ile "yanlışın ve yalanın" simgesi "dimne". edebi otoritelerce, ezop ve la fontaine fabllarının, kelile ve dimne`den ilham alınarak yazıldığı öne sürülür. Kelile v...