acem2019delhi.com

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Responsive image
Istılahlar, bilginin öznellikten nesnelliğe geçiş sürecinde belirleyici rol oynar. Bu itibarla ıstılahlar bilgiyi tanımlar, ona çerçeve kazandırır, öteki bilgilerle ilişkisini kurarak başkalarınca da takip ve tahlil edilebilir hale gelmesini sağlarlar. Bilimde ıstılahların gelişmesinin bir neticesi de dilde kelimelerin anlamları üzerinde ikili bir yapının meydana gelmesidir: sözlük anlamlar ve ıstılahî anlamlar! Her iki anlam arasındaki fark, günlük dilin imkanlarını zorlayarak -bazen tahrif de ederek- yeni ve üst anlamlar kullanan bir ‘müntesipler sınıfı’ ile günlük dili kullanan ‘sıradan insanlar’ sınıfı şeklinde ayrışmaya yol açar. Bu durumda ıstılahlar bilgiyi ortaya çıkartan yöntemin ve ‘ehli’nin otoritesinin pekiştirilmesini sağlar. İbnü’l Arabî öncesi tasavvufunun en önemli ıstılahçılarından Kuşeyri’nin ifadesiyle ıstılahlar ‘ehil olmayanlardan bilgiyi’ sakınma görevini üstlenir. İbnü’l-Arabi’nin Fütühat-ı Mekkiyye’si pek çok hususiyetinin yanında İslam düşüncesinin en önemli ıstılah kitaplarından birisidir. Bu kitap Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 9. cildinde ki 199-269. bölümlerde bulunan tasavvuf ıstılahlarına tahsis edilmiş kısmın müstakil basımıdır. Burada İbnü’l Arabi ahlaki içerikle yorumlanan tasavvuf ıstılahlarını metafizik bir zeminde ele alarak tasavvuf dilini yeniden inşa etmektedir.
YAYIN TARİHİ:
2015-10-12
DOSYA BOYUTU:
4,52
ISBN:
6059925471
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Muhyiddin İbn Arabi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü PDF

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Muhyiddin İbn Arabi. Okuyabilirsin Tasavvuf Terimleri Sözlüğü sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


... Terimleri Sözlüğü. - Tasavvuf kitapları okursak, Tasavvufu öğrenir ve yaşayabilir miyiz? (tasavvuf hakkında kitaplar) ... Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü - İslamiyet - Estanbul.com ... . Tasavvufî terimler (a) ..:: 1 ::.. AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl. Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Terim Arayın. Ab-ı Hayat:Farsça, hayat suyu manasınadır. Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 99. Tasavvuf Terimleri. Abdal: Gezgin derviş. www.edebiyatvedil ... Tasavvuf Terimleri Sözlüğü ... . Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 99. Tasavvuf Terimleri. Abdal: Gezgin derviş. www.edebiyatvedil.net Aşk: İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi. tasavvuf terimleri sözlüğü. vahdet-i vücut. Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Editör: Zafer Erginli: Tükçedeki en geniş tasavvuf sözlüğü olup 1326 sayfadır. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Prof. TASAVVUFÎ TERİMLER (C) ..:: 1 ::.. CABÜLKA : Manevî eğitime başlamış bir talibin ayak bastığı ilk menzildir. Gayb âleminde varlığı olan bu şehir; büyüktür, doğu tarafındadır, bin tane kapısı olduğu söylenir. Süleyman Uludağ. Herhangi bir bilgi alanının kaynaklarından faydalanabilmek için, bu alanın kelime dağarını bilmek, temel kavramlarını ve terimlerini doğru olarak anlamak gerekir kuşkusuz. Bugünden itibaren ...