acem2019delhi.com

Tezkire

Responsive image
“Senin baban Şah İsmail rahmetli, benim babamla savaştı. Sen de şecaat iddiasındasın. Gel savaşalım. Savaşmazsan bir daha şecaatte bulunma.”Onun mektubuna cevap olarak şöyle yazdım. Bütün varlıklardan daha büyük olan, şanı yüce Hz. Rab'dir ve şerefli kelâmında kâfirlerle yaptığınız cihat ve gazâda kendinizi tehlikeye atmayınız diye buyurmuştur. Allah der ki “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Kur'an, 2/195) Kâfirlerle gazâ yaparken tehlikeden men buyrulmuşken, sayıca on kişinin karşısında bir kişinin bile olmadığı iki Müslüman ordunun savaşması için nasıl fetva veririm ve bu Müslümanları tehlikeye atarım? Babamın sizin babanızla savaştığı gün Durmuş Hân ile çeşitli beyler, hatta ordusunun tamamı sarhoştu. Akşamdan sabaha dek şarap içip savaşa yönelmişlerdi. Bu olay son derece akıl dışı ve kötü olmuştu. O tarihten itibaren ben, Çaldıran savaşı hikâyesinin gündeme geldiği her zaman, Durmuş Hân'a beddua ediyorum.
YAYIN TARİHİ:
2015-10-20
DOSYA BOYUTU:
5,98
ISBN:
6056555640
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Şah Tahmasb-ı Safevi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Tezkire PDF

Tezkire harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Şah Tahmasb-ı Safevi. Okuyabilirsin Tezkire sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...timeden oluşur. Tezkire kelimesi, eski kültürümüzde tarihi ve edebi bir terim olarak da kullanılmaktadır ... Eski Türk Edebiyatında Tezkire - 15. Yüzyıl Tezkireleri - Latifi ... . Tezkire-i ilmiye (alimler tezkiresi), tezkiretü'l-hattatin (hattatlar tezkiresi) gibi. Arapça kökenli bir sözcük olan tezkire, "hatırlamaya vesile olan şey" anlamına gelir. Tezkire, günümüzdeki biyografi türünün benzeri ve tam olmasa da karşılığıdır. Tezkire: Çeşitli sınıftan meşhur insanların, özelikle şairlerin biyografileri. Örn: Ali Şir Nevai, Mecalisün-nefais; Lâtifî, Tezkire; Sehî, Tezkire; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkir ... Tezkire Nedir? ... . Örn: Ali Şir Nevai, Mecalisün-nefais; Lâtifî, Tezkire; Sehî, Tezkire; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretüş-şuara... ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİ. Ünite 1. Tezkire Türünün Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi. Tezkireler hem şairlerin biyografilerini hem de şiirlerinden örnekleri içerir. Tezkire Türünün Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi. Tezkire ve Tezkirecilik Nedir? Tezkire, Arapça ' z k r' kökünden türemiş, tefile vezninde bir kelimedir; hatırlamaya vesile olan şey anlamına gelir. TEZKİRE; Alm. 1. Biographienwerk (n), 2. Vermer (m), 3. Bescheinigung, Schein (m), Fr. Tezkire kelimesi, eski kültürümüzde târihî ve edebî bir terim olarak da kullanılmaktadır. Tezkire-i Şafayi (Nuhbetü'l-aşar min feva'idi'l-eş'ar), Mustafa Şafayi Efendi, Pervin Çapan, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviye, Esrar Dede, İlhan Genç, Tezkire-i Mucip, Kudret Altun Tezkere ya da Tezkire ne demek? TEZKERE (TEZKİRE), Arapça zikr den türemiş sözcük: Hatırlatmaya yarayan, haber ileten kısa yazı, küçük mektup anlamına gelir. Tezkire kelimesi, eski kültürümüzde târihî ve edebî bir terim olarak da kullanılmaktadır. Tezkire-i ilmiye (âlimler tezkiresi), tezkiretü'l-hattâtin (hattatlar tezkiresi) gibi. -Tezkire-i Şafayi (Nuhbetü'l-aşar min feva'idi'l-eş'ar), Mustafa Şafayi Efendi, Pervin Çapan , Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviye, Esrar Dede, İlhan Genç. -Tezkire-i Mucip , Kudret Altun....