acem2019delhi.com

Sosyal Demokrasinin ÖyküsüMarksizm'den Kapitalizmin Payandalığına

Responsive image
İşçi sınıfının kapitalizm açısından yarattığı tehdit ve bu potansiyeli kapitalizmi sistemli bir biçimde yıkmada değerlendirmek isteyen anlayış ve örgütlenmelerin ortaya çıkması, sermayedarların da karşı tedbirler almasını getirdi. Sermaye birikiminin ulaştığı yeni düzey, bir dönem önemini yitirmiş gibi gözüken sömürgeciliğin gerek hammadde kaynakları ve tarım ürünleri, hem de imalat sanayi ürünlerinin pazarı olarak öneminin artmasını getirdi. Sömürgecilik, ülke içinde sınıf mücadelesinin gelişmesini önlemek ve işçi sınıflarını kapitalizmin mezar kazıcılığından çıkarıp, emperyalizmin ve kapitalizmin payandaları haline getirmek amacıyla da kullanıldı. Kitapta, çok bilinçli bir biçimde geliştirilen bu süreç özetlendi. Marksizmden emperyalizmin savunuculuğuyla başlayan kopuş, kapitalizmin açıkça savunulmasıyla noktalandı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaklaşık 30 yıl boyunca kapitalizmin altın çağı yaşandı ve muhafazakar partiler de refah devletini savunup uygulayınca, emperyalist ülkelerde sosyal demokrat partilerle muhafazakar partiler arasında uygulamada ve hatta söylemde önemli fark kalmadı. Soğuk Savaş yıllarında emperyalist ülkelerdeki sosyal demokrat partilerin bu işlevi daha da önem kazandı. Emperyalist sömürü sürdürülebildiği sürece de bu ülkelerde halkın büyük çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfları, artık aralarında fazla bir fark kalmayan sosyal demokrat partiler veya muhafazakar partilerden herhangi birini destekledi. Sermayedarlarının emperyalist sömürüden yararlanamadığı ülkelerde ise, Rus Devrimi sonrasında sosyal demokrat partiler genellikle komünist partilerine dönüştü.
YAYIN TARİHİ:
2015-10-14
DOSYA BOYUTU:
7,32
ISBN:
6059184298
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Yıldırım Koç
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Sosyal Demokrasinin ÖyküsüMarksizm'den Kapitalizmin Payandalığına PDF

Sosyal Demokrasinin ÖyküsüMarksizm'den Kapitalizmin Payandalığına harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Yıldırım Koç. Okuyabilirsin Sosyal Demokrasinin ÖyküsüMarksizm'den Kapitalizmin Payandalığına sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...yal Demokrasi'nin Öyküsü. KAPAT. %25 indirimli ... Yeni Sosyal Demokrasinin "Reel Sosyalizm" Aldatmacası: Sorun... ... . Sosyal Demokrasi'nin Öyküsü. Marksizm'den Kapitalizm'in Payandalığına... Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaklaşık 30 yıl boyunca kapitalizmin altın çağı yaşandı ve muhafazakar partiler de refah devletini savunup uygulayınca, emperyalist ülkelerde sosyal demokrat... Sosyal Demokrasi'nin Öyküsü Marksizm'den Kapitalizm'in Payandalığına... mezar kazıcılığından çıkarıp, emperya ... Sosyal Demokrasi'nin Öyküsü Marksizm'den Kapitalizm'in... ... ... mezar kazıcılığından çıkarıp, emperyalizmin ve kapitalizmin payandaları haline getirmek amacıyla da kullanıldı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaklaşık 30 yıl boyunca kapitalizmin altın çağı yaşandı ve muhafazakar partiler de refah devletini savunup uygulayınca, emperyalist ülkelerde sosyal demokrat... Modern sosyal demokrat ideolojinin kurucularından kabul edilen Eduard Bernstein (1850-1932), birçoklarına göre kendisine atfedilmiş önemden de fazlasına layık çok önemli düşünürdür. Devam edersek, bildiğimiz sosyal demokrasinin ideolojik-siyasal-ekonomik omurgası 1945-1960 döneminde oluşmuştur. Kapitalizmin payını kimsenin inkâr edemeyeceği çevre krizi de cabası… Kapitalizme sistemik bir alternatif sunan sosyalist kampın yokluğunda sosyal demokrasinin altın çağı (ya da ABD'deki Yeni Düzen [New Deal] sosyal devlet politikaları) sona erdi. Sosyal demokrasinin erdemine değinmek istemiyorum. Komünizmi yermek de istemiyorum. Sosyal demokrasiye karşı komünizmi nasıl savunabilirsiniz? Kapitalizme karşı demiyorum. ...Demokratlar emperyalizmin savunucusudur", "sosyal demokrasi ve anti-emperyalizm". sosyal demokrasiyi kapitalizmin ve emperyalizmin payandalığına dönüştürdü. Sağ, Sol, Kapitalizm, Sosyalizm, Demokrasi ve Eğitim. kapitalist ekonomi politikası görüşüne sahip kişiler, solcu dendiğinde sosyal demokrat - sosyal piyasa ekonomisi görüşüne sahip kişiler anlaşılıyor. sosyal demokrasi kapitalizmin yakasını bağrını kapatır ki hastalanıp ölmesin. kapitalizmin karşıtı adil bir mübadele rejimi, emek gücünün hakiki, denk, adil değerini bulduğu bir iktisat rejimi değildir... Sosyal demokrasi ile sosyalizmin farkını irdelemek için kapitalizmi izah etmekle başlamalıyım öncelikle. Sosyal demokrasi de sosyalizm de, kapitalizmin yarattığı bu adaletsizliğe karşıdırlar. Sosyal Demokrasi ise bir sistem içinde hükümet olma halidir.... Giderek artan bir şekilde modern demokrasilerde de sosyal reformlar üzerine yoğunlaşmaya başlanmıştır. Türkiye'de Sosyal Demokrasi Sosyal Demokrasi'nin Marksizm'den doğduğu düşünüldüğünde sanayileşmemiş veya bunu tecrübe etmemiş bir toplumda var olması oldukça zor bir durumdu. Emperyalist sömürü ve sosyal demokrasi. sınıf mücadelesini yumuşatma ve işçi sınıfını evcilleştirme politikası, sosyal demokrasiyi kapitalizmin ve emperyalizmin payandalığına dönüştürdü. Özünde kapitalizm...