acem2019delhi.com

Türkiye'de Gayrimüslimlerin YönetimiOsmanlı'dan Cumhuriyet'e

Responsive image
Osmanlı Devleti iç ve dış siyasetinde şer’i ve örfi hukuk sistemlerini bir arada kullanmış, bu her iki hukuk sistemini birbirlerini tamamlayan kurallar bütünü olarak değerlendirmişti. Özellikle klasik dönemde, gayrimüslimlerin idaresinde de temel referans İslam Hukuku olmuştu. İslam Hukuku çerçevesinde gayrimüslimlerin idaresini belirleyen devlet, kendine özgü teşkilâtlanmalarla bu idareyi sistemli bir hale getirmeye gayret etmişti. Kimi değişimlerle birlikte bu idare usûlü 19. yüzyıla kadar devam etmiş, 1856 tarihli Islahat Fermanı sonrası ise Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim tebaası için, önceki dönemlerden oldukça farklı bir idarî sisteme geçilmişti. Bu çalışmada, Islahat Fermanı ile değişen idarî sistem ve ferman sonrası yürürlüğe giren millet nizamnameleri ayrıntılı olarak incelenerek, Batılılaşma sürecinin Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim vatandaşlarına getirileri ve idarelerinde yaşanan değişimler ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda değişmeye başlayan idarî anlayışının, Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte Lozan Antlaşması ile belirlenen azınlık sistemini -uygulamalarıyla birlikte- ne ölçüde etkilediği, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti’nin azınlıklara karşı tavrına nasıl tesir ettiği gibi soruların cevapları aranmaktadır.
YAYIN TARİHİ:
2018-10-22
DOSYA BOYUTU:
12,73
ISBN:
6051557311
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Ramazan Erhan Güllü
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Türkiye'de Gayrimüslimlerin YönetimiOsmanlı'dan Cumhuriyet'e PDF

Türkiye'de Gayrimüslimlerin YönetimiOsmanlı'dan Cumhuriyet'e harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Ramazan Erhan Güllü. Okuyabilirsin Türkiye'de Gayrimüslimlerin YönetimiOsmanlı'dan Cumhuriyet'e sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...Fakültesi Tarih Bölümü'nün düzenlediği "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Gayrimüslimlerin İdaresi" başlıklı konferans gerçekleştirildi ... Türkiye'de Gayrimüslimlerin Yönetimi... | azimdagitim.com ... . 37.60 TL. İslam Hukuku çerçevesinde gayrimüslimlerin idaresini belirleyen devlet, kendine özgü teşkilâtlanmalarla bu idareyi sistemli bir hale getirmeye gayret etmişti. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün düzenlediği "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Gayrimüslimlerin İdaresi" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün düzenlediği "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Gayrimüslimlerin İdaresi" baş ... Türkiye de Azınlık Sorununun Kökeni (Osmanlı Dan Cumhuriyet...) ... . Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün düzenlediği "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Gayrimüslimlerin İdaresi" başlıklı konferans gerçekleştirildi. OSMANLI' DAN CUMHURİYET' E TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Prof. "millet" olarak adlan- dırılan cemaat örgütlenmesi yer alır.11 Gayrimüslimlerin hukuksal statüsü zımmî olarak adlandırılırdı. T�rkiye'de Az�nl�k Sorununun K�keni - (Osmanl�'dan Cumhuriyet'e Gayrim�slimler).pdf. Etiketlendi:Azınlık Sorunu, Cumhuriyet, Gayrimüslimler, OSMANLI, TARİH, Türkiye. Yazı dolaşımı....