acem2019delhi.com

Tuhfetül-İhvan ve Hediyyetü’s-SıbyanArapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük

Responsive image
Dil öğreniminde kelime öğrenmenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bir dilin gramer kuralları ne kadar iyi bilinirse bilinsin, kelime hazinesi geniş olmadan o dil yeterince öğrenilmiş sayılmaz. Bu nedenle sözlükler bir dilin öğrenilmesi için elzem kaynaklardır.Manzum sözlükler, özellikle öğrencilerin Arapça ve Farsça kelimeleri daha kolay öğrenmelerini ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla kaleme alınmış eserlerdir. Bu eserlerin kimisi sadece Türkçe-Arapça, kimisi Türkçe-Farsça iken, kimileri de Arapça-Farsça-Türkçe yazılmıştır. Üç dille yazılan bu eserlerden birisi de1160/1747’de Mustafâ İlmî b. İbrâhîm tarafından yazılan Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyyetü’s-Sıbyân adlı eserdir.Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde manzum sözlükler hakkında genel bilgilerden sonra Arapça-Farsça-Türkçe kaleme alınmış manzum sözlükler hakkında bilgiler verilmiştir. İnceleme kısmında önce Mustafâ İlmî b. İbrâhîm’in hakkında bilgiler verilmiş, sonrasında sözlüğün şekil özelliklerineve metnine yer verilmiştir. Son olarak sözlükte geçtiği şekilleriyle Arapça-Farsça-Türkçe dizin hazırlanmıştır. Kitabın sonunda ise sözlüğün Milli Kütüphane nüshasının tıpkı basımına yer verilmiştir.
YAYIN TARİHİ:
2018-10-22
DOSYA BOYUTU:
4,1
ISBN:
6059786430
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Dr. Kamil Ali Gıynaş
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Tuhfetül-İhvan ve Hediyyetü’s-SıbyanArapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük PDF

Tuhfetül-İhvan ve Hediyyetü’s-SıbyanArapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Dr. Kamil Ali Gıynaş. Okuyabilirsin Tuhfetül-İhvan ve Hediyyetü’s-SıbyanArapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...Farsça-Türkçe yazılmıştır. Tuhfetü'l-İhvân ve Hediyyetü's-Sıbyân adlı eserdir ... Tuhfetü'l-İhvan ve Hediyyetü's-Sıbyan; Arapça - Farsça... ... . ...ve Hediyyetü's-Sıbyan; Arapça - Farsça - Türkçe Manzum Sözlük. iken, kimileri de Arapça-Farsça-Türkçe yazılmıştır. Tuhfetü'l-İhvân ve Hediyyetü's-Sıbyân adlı eserdir. Tuhfetü'l-İhvan ve Hediyyetü's-Sıbyan Arapça - Farsça - Türkçe Manzum Sözlük Akademik Kitaplar Son olarak sözlükte geçtiği şekilleriyle Arapça-Farsça-Türkçe dizin hazırlanmıştır. ARAPÇA-FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: TUHFETÜ L-İHVÂN VE HEDİYYETÜ S-SIBYÂ ... PDF (PDF) Üç Dilli (Arapça-Farsça-Türkçe) Manzum Bir Sözlük... ... . ARAPÇA-FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: TUHFETÜ L-İHVÂN VE HEDİYYETÜ S-SIBYÂN Journal of International Social Research The Journal of International Social Research... ...1160/1747'de Mustafâ İlmî b. İbrâhîm tarafından yazılan Tuhfetü'l-İhvân ve Hediyyetü's-Sıbyân adlı eserdir. sonra Arapça-Farsça-Türkçe kaleme alınmış manzum sözlükler hakkında bilgiler verilmiştir. Tuhfetü'l-İhvan ve Hediyyetü's-Sıbyan : Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlük. Başlık Mustafâ İlmî b. İbrâhîm Efendi ?-1792? Tuhfetü'l-İhvan ve Hediyyetü's-Sıbyan. ...Mustafa İlmi b. İbrahim tarafından yazılan Tuhfetü'l-İhvan ve Hediyyetü's-Sıbyan adlı eserdir. bilgilerden sonra Arapça-Farsça-Türkçe kaleme alınmış manzum sözlükler hakkında bilgiler verilmiştir. Tuhfetü'l-İhvan ve Hediyyetü's-Sıbyan Dil öğreniminde kelime öğrenmenin önemi yadsınamaz... Tuhfetü'l-İhvan ve Hediyyetü's-Sıbyan Arapça - Farsça - Türkçe Manzum Sözlük Akademik Kitaplar ...1160/1747'de Mustafâ İlmî b. İbrâhîm tarafından yazılan Tuhfetü'l-İhvân ve Hediyyetü's-Sıbyân adlı eserdir. sonra Arapça-Farsça-Türkçe kaleme alınmış manzum sözlükler hakkında bilgiler verilmiştir. ...1160/1747'de Mustafâ İlmî b. İbrâhîm tarafından yazılan Tuhfetü'l-İhvân ve Hediyyetü's-Sıbyân adlı eserdir. sonra Arapça-Farsça-Türkçe kaleme alınmış manzum sözlükler hakkında bilgiler verilmiştir....