acem2019delhi.com

Din Felsefesi

Responsive image
Bir felsefe disiplini olarak Din Felsefesi, Felsefe bölümlerinin temel alanlarından biri olmasının yanında, İlahiyat alanında şemsiye görevi yapan bir disiplindir. Zira din felsefesi dinin metafizik, inanç ve doktrin boyutundan ibadet, ahlak, muamelat, estetik ve sanatla ilgili bütün teorik, pratik ve tecrübi yönlerini ele alması itibarıyla dine bütüncül bakan, kapsayıcı bir disiplindir. Bu yüzden din felsefesi yapmak, bütüncül yaklaşımın mümkün olabilmesi için ilahiyat alanının bütün disiplinleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Din felsefesinin temel problemlerini ele alan bu çalışma on altı bölümden oluşmaktadır. Her bölüm, o konuda başka çalışmaları olan, alanının uzman akademisyenleri tarafından yazılmıştır. Çalışma sadece bir ders kitabı olarak değil, günümüz din felsefesi problemlerine ilgi duyan çok farklı kesimlerin varlığı dikkate alınarak yazılmıştır.Bu yüzden konular ne kadar karmaşık olursa olsun, sade ve anlaşılabilir bir dille ele alınmaya gayret edilmiştir. Okuyucunun analitik bakışını sağlamak için her bölüm başında o bölümün içeriğini özetleyen hazırlık soruları yer almaktadır. Ayrıca yine her bölüm sonunda o bölümün yazımında kullanılan kaynaklarla, ileri okumalarda istifade edilebilecek kısa kaynakçaya da yer verilmiştir Çalışmanın içerik, üslup, konuları ele alış tarzı ve yazımı itibarıyla benzer din felsefesi çalışmalarından farklı olduğunu düşünmekteyiz. Kitapta şu bölümler yer almaktadır: “Din Felsefesi Nedir?”, “Akıl ve İnanç”, “Tanrı ve Nihai Gerçeklik Tasavvurları”, “Tanrı’nın Varlığının Delilleri”, “Tanrı’nın Sıfatları”, “Ateizm”, “Dinî Tecrübe, İbadet ve Dua”, “Vahiy ve Mucize”, “Din Dili”, “Kötülük Problemi”, “Tanrı, Özgürlük ve Kader”, “Ölüm ve Ölümsüzlük İnancı”, “Din ve Bilim”, “Din ve Ahlak”, “Din, Estetik ve Sanat”, “Dinî Çeşitlilik”. Her bir bölümde, akademik bilgi verme yanında bu bilgilerin güncel dinî ve felsefi sorunlarla ilişkilendirilmesine ve daha anlaşılır bir dille tartışılmasına özen gösterilmiştir.
YAYIN TARİHİ:
2018-10-01
DOSYA BOYUTU:
4,11
ISBN:
6058127203
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Dr. Latif Tokat
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Din Felsefesi PDF

Din Felsefesi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Dr. Latif Tokat. Okuyabilirsin Din Felsefesi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...yabilir. Felsefe ile dinin ilişkisi en fazla Orta Çağ Skolastik Felsefesi'nde görülür ... PDF DİN FELSEFESi NEDiR•! ... . Din felsefesi, dinin kendiliğinden varoluşsal hareketi için bir tür rasyonel bir meşrulaştırma sağlayan felsefe dalıdır. Kutsallık, Tanrı, kurtuluş, ibâdet, kurban, dua, vahiy... 11. din ve bilim ilişkileri 11.2. Modern Dönmede Bilginin İslamileştirilmesi Projesi 11.3. Çağdaş Batı Din Felsefesinde Din ve Bilim İlişkileri: Ian G. Barbour Örneği Bugün, anılan sorunları, sistematik bir şekilde kendine konu edinen ... Din Felsefesi Konulu Ders ve Çalışma Notu, Konu Özeti ... . Barbour Örneği Bugün, anılan sorunları, sistematik bir şekilde kendine konu edinen branşa din felsefesi adı... Din felsefesi; din üzerinde düşünmektir. TEOLOJİ (İlahiyat, Tanrıbilim) İLE DİN FELSEFESİNİN FARKI. Teoloji ; belli bir dini ve o dine ait olan konu ve problemleri ele alır. Din felsefesi dini konu edinen, dinin insanın var oluşunun kaynağı insanin doğasının ve kaderinin kaynağı ve değerler ile ilgili sorunları ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir. Tweet. Din: İnsan ve evren hakkında bilgi veren bir inanç sistemidir. Din Felsefesi ve Teoloji (İlahiyat) - Din felsefesi, dinleri genel olarak ele alırken, teoloji, belli bir dini ele alır. Teoloji İle Din Felsefesinin Farkı: Teoloji (ilahiyat) de tıpkı din felsefesi gibi dini ve Tanrıyı konu alır. * Teoloji belli ...