acem2019delhi.com

Aşk Sızıntıları Şerhi

Responsive image
Kabına sığmayan bir âşık,Bir şeydâ bülbül,Ateş yuvasında bir semender,Bir vîrâne gönül,Çokluktan cüdâHazîne-i esrâr-ı HudâAşkın sırr-ı meâli,İrfânı âlîHazret-i Osman Kemâlî…1862’de Erzurum’da doğup 8 Ocak 1954’te İstanbul’da vuslat eden bu büyük gönül, Bayramî Melâmîliği’ne mensuptur. Tarîkat silsilesi Seyyid Abdülkâdir Belhî, Seyyid Bekrü’r-Reşâd Efendi vasıtasıyla Hamza Bâlî’ye, oradan da Hacı Bayrâm-ı Velî’ye uzanır. Nakşibendî-Alevî silsilesi ise Seyyid Abdülkâdir-i Belhî’nin babası Süleyman Belhî Efendi vasıtasıyla Bahâeddin Nakşibend Hazretlerine bağlanır. Onun üçüncü bir silsilesi de Melâmî pîri Muhammed Nûru’l-Arabî’ye dayanmaktadır.Aşk Sızıntıları, Osman Kemâlî Hazretlerinin yirmi yaşlarından itibaren söylemeye başladığı eldeki doksan dokuz şiirinin bir araya getirilmesiyle kisveye bürünmüş ve üç defa yayınlanmıştır (İstanbul 1947, 1957, 1977). İlâhî bir cezbeyle, aşk ve irfânla söylenen bu şiirler, elinizdeki eserde günümüz insanının anlayabileceği bir sadeleştirme ve kısmen şerh diyebileceğimiz anekdotlarla okunması ve anlaşılması kolay hâle getirilmiştir.Aşk Sızıntıları Şerhi “Ateş yuvasında bir semender”den ışık almak isteyen gönlü köze düşmüş mecnûnlara hitap etmektedir. Bu eser bir aşk çığlığıdır. Buyurun aşk sofrasına!
YAYIN TARİHİ:
2018-10-31
DOSYA BOYUTU:
4,30
ISBN:
6059559881
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Osman Kemali
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Aşk Sızıntıları Şerhi PDF

Aşk Sızıntıları Şerhi harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Osman Kemali. Okuyabilirsin Aşk Sızıntıları Şerhi sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


......