acem2019delhi.com

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın EmeğiNeoliberal ve Muhafazakar Dönem

Responsive image
2000’ler Türkiye’sinde kapitalizm ve ataerkillik ekseninde biçimlenen kadın emeğinin yönelimlerini tayin eden temel unsurlar, siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla iç içe geçen neoliberal politikalardır. Farklı alanların kesişimi ve gerilimi sonucunda kadınlar, bir yandan muhafazakâr ideoloji tarafından anne ve eş olarak bakım işleriyle eve hapsedilmeye çalışılmakta, diğer yandan da ucuz işgücü talebinin yükselmesiyle fabrikalara taşınmak istenmektedir. Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem başlıklı derlemede muradımız, kadın emeğinin çeşitli veçhelerine odaklanarak, bu gerilimin nasıl yaşandığını örneklerle ortaya koymaktır. Kitapta yer alan yazılarda, sanayide, hizmet sektöründe, tarımda ve sağlık alanında kadınların çalışma koşullarına kapı aralayarak, esnek ve güvencesiz çalışmanın giderek nasıl yaygınlaştığına dikkat çekiyoruz. Çalışma hayatındaki eşitsizliklerin yanı sıra, sosyal politikalara, finans ilişkilerine, mikro kredilere, yerel yönetimlere göz atıyor; bu alanlarınkadınların bakım ve iş yükünü arttırdığını, kadın yoksulluğunu ve kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu yeniden üretip derinleştirdiğini göstermeye çalışıyoruz.
YAYIN TARİHİ:
2016-09-22
DOSYA BOYUTU:
8,88
ISBN:
6059816069
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Saniye Dedeoğlu
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın EmeğiNeoliberal ve Muhafazakar Dönem PDF

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın EmeğiNeoliberal ve Muhafazakar Dönem harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Saniye Dedeoğlu. Okuyabilirsin Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın EmeğiNeoliberal ve Muhafazakar Dönem sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...narak, bu gerilimin nasıl yaşandığını örneklerle ... Yeni Muhafazakârlık ve Neo-Liberalizm Kıskacında Kadın ... ... or download with email. Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği - Türkiye Örneği. İzdeş iki olgudan hareket et- mektedir: İlk olarak Türkiye 1980 sonrası 'neo-liberal' dönüşüm sürecinde finansal krizlere... Saniye Dedeoğlu, Melda Yaman. 2000'ler Türkiye'sinde kapitalizm ve ataerkillik ekseninde biçimlenen kadın emeğinin yönelimlerini tayin eden temel unsurlar... Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği - Neoliber ... (PDF) Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği... - Academia.edu ... ... Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği - Neoliberal ve Muhafazakar Dönem kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. kitapları ve Sosyal Araştırmalar Vakfı baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 7... Kapitalizmin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi sınıflar arasındaki karmaşıklı...