acem2019delhi.com

Aile Hukuku

Responsive image
Elinizdeki Aile Hukuku Kitabı'nın 6. Basısı yapılmadan önce, gözden geçirilmiş , müftülere nikah me'muru yetkisi verilmesi gibi yenilikler değerlendirilmiş, dizgi yanlışları giderilmeye çalışılmıştır. Sevgili öğrencilerimize yararlı olmasını ümid ve temenni ederiz.(SUNUŞTAN)İÇİNDEKİLERBirinci BölümAİLE HUKUKU§1. GİRİŞI. Aile KavramıII. Aile Hukuku KavramıIII. Türk Aile Hukuku'nun Gelişim Sürecine Kısa Bir BakışIV. Aile Hukuku Kaynakçasına Genel BakışV. Aile Hukuku'na Hakim Temel İlkeler§2. NİŞANLANMAI. "Nişanlanma"nın Hukuki NiteliğiII. Nişanlanma Sözleşmesinin Geçerlik ŞartlarıIII. Nişanlanma Sözleşmesinin HükümleriIV. Nişanlanma Sözleşmesinin Meydana Getirdiği Nişanlılık Durumunun Sona ErmesiV. Nişanlılık Durumunun Sona Ermesi Dolayısı ile Söz Konusu Olabilecek Talepler§3. EVLENME SÖZLEŞMESİ VE KURUCU UNSURLARII. Evlenme Sözleşmesi Hakkında Genel AçıklamaII. Evlenme (Nikah) Sözleşmesinin Kurucu UnsurlarıIII. "Yokevlilik"lere "Evli Gibi Birlikte Yaşama" (Fiili Evlilik) Olarak Bazı Sonuçlar Bağlanabilir mi?§4. EVLENME EHLİYETİ VE EVLENME ENGELLERİI. Evlenme EhliyetiII. Evlenme Engelleri§5. EVLENME BAŞVURUSU, EVLENME İZNİ BELGESİ, EVLENME TÖRENİI. Genel AçıklamaII. Evlenme Başvurusu ve Evlenme İzni Belgesi AlınmasıIII. Evlenme TöreniIV. Dini Tören§6. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİI. Genel AçıklamaII. Mutlak Butlan YaptırımıIII. Nisbi Butlan Sebepleri ve Nisbi Butlan Yaptırımının Özellikleri§7. EVLİLİK BİRLİĞİNİN HÜKÜMLERİI. Genel açıklamaII. Konutun Seçimi ve Aile Konutu Üzerindeki İşlemlerIII. Kadının SoyadıIV. Evlilik Birliğinin TemsiliV. Eşlerin Meslek ve İşi (TMK. 192)VI. Eşlerin Hukuki İşlemleri (TMK. 193)VII. Evlilik Birliğinin Kurulmasının Doğurduğu Genel Sonuçlar§8. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUMA TEDBİRLERİI. Genel AçıklamaII. Özel Koruma Önlemleri (Tedbirleri)III. Önlemler Konusunda Yetkili (Aile) MahkemesiIV. Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair KanunV. Önceki MK'da Yer Alıp da TMK'da Yer Verilmeyen Tedbirler§9. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİI. Genel AçıklamaII. Seçimlik Mal RejimleriIII. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma (TMK. 218244)IV. Edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiye, katılma alacağı ve katkı payının belirlenmesi§10. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ VE ÖZELLİKLE BOŞANMAI. Genel AçıklamaII. Boşanma Sebeplerine Genel BakışIII. Boşanma Sebeplerinin Gerçekleşme ŞartlarıIV. Özel ve Genel Boşanma Sebepleri İlişkisiV. Boşanma Davasında Usul KurallarıVI. "Ayrılık" KurumuVII. Boşanmanın SonuçlarıVIII. Boşanmanın "Yan Sonuçları" Arasında: Bir Eşin Diğer Eşe İleri Sürebileceği TaleplerIX. Evlilik Birliğinin Üçüncü Kişi Tarafından İhlali İkinci BölümSOYBAĞI HUKUKU§11. KAVRAM VE SOYBAĞI TÜRLERİI. Kavram ve TerimII. Soybağının TürleriIII. Soybağının Hükümleri§12. SOYBAĞININ REDDİI. Soybağının Reddi DavasıII. Soybağının Reddi Davasında İsbat (Kanıtlama)§13. BABAYA SOYBAĞININ SONRADAN EVLENMEYLE KURULMASII. Genel AçıklamaII. Sonradan Evlenme Yoluyla Soybağı Kurulmasına itiraz Davası§14. BABAYA SOYBAĞININ EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞU "TANIMA"YLA KURULMASII. Genel Açıklama Tanımanın Hukuki NiteliğiII. Tanımanın iptali Davası§15. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN BABALIK HÜKMÜYLE BABAYA BAĞLANMASII. Genel AçıklamaII. Babalık Davasının Niteliği ve ÖzellikleriIII. Babalık Hükmünün Sonuçları§16. EVLAT EDİNMEDEN DOĞAN SOYBAĞI İLİŞKİSİI. Genel AçıklamaII. Evlat Edinmenin Hukuki NiteliğiIII. Bu Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Tertiplere Araç Kılınmaması GereğiIV. Evlat edinen ve edinilende aranan şartlarV. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması:VI. Evlatlık İlişkisinin Hükümleri§17. VELAYETI. Genel AçıklamaII. VELAYET HAKKININ KULLANILMASI III. VELAYET HAKKININ KAPSAMIIV. ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞININ ANA VE BABASINA KARŞI KORUNMASI V. VELAYET HAKKININ SONA ERMESݧ18. AİLE TOPLULUĞUI. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE EV DÜZENݧ19. AİLE MALLARI §20. VESAYET I. KISITLAMA SEBEPLERݧ21. KAYYIMLIK §22. YASAL DANIŞMANLIK
YAYIN TARİHİ:
2020-01-24
DOSYA BOYUTU:
10,91
ISBN:
6257953085
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Aile Hukuku PDF

Aile Hukuku harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Prof. Dr. Hüseyin Hatemi. Okuyabilirsin Aile Hukuku sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir Aile Hukuku, aile ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk'un bir alt dalıdır ... Aile Hukuku | Ozan Hukuk Ankara ... . Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu'nda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ana başlık altında düzenlenmiştir. Aile hukuku denilince ilk akla gelen boşanma davaları ve boşanma konuları olmaktadır. Ancak bunlardan farklı olarak nişanlanma ve evlenme konuları da bu hukuk dalı içerisindedir. Aile hukuku, genel olarak evlilik birliğinin kurulması, boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi sonuçlar ile soybağı gibi konuları ve hukuki ... Aile Hukuku; Nişanlanma, Evlenme, Boşanma... | Ekonomi Hukuk ... . Aile hukuku, genel olarak evlilik birliğinin kurulması, boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi sonuçlar ile soybağı gibi konuları ve hukuki sonuçlarını düzenler. Hukuk büromuz Aile Hukuku kapsamında birikim ve tecrübesi oldukça fazla olan ve Ankara Avukat bürosunda bugüne kadar bir çok Aile Hukuku ile ilgili müvekkile hizmet vermiş danışmanlık bürosudur. Aile hukuku, medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısımda ele alınmış olan hukuk dalıdır. Dar anlamda aile, karı ve kocadan meydana gelen... Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Aksan tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü, Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi. AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARIMIZ. Pratik Çalışması (1) https://youtu.be/LhP4FA7j9y0. MEDENİ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARIMIZ. Aile Hukuku'nun büyük bir kısmı evlilik üzerine ayrılmıştır. BOŞANMA. Boşanma konusu, Aile Hukuku'nun temel başlıklarından olup, sonucu olay konularına göre değişiklikler göstermektedir. Aile Hukuku; Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Ofisimiz Aile Hukuku konusuna çok önem vermektedir. Bu sebeple sadece bu konuda çalışan bir departman oluşturmuştur. Türk Medeni Kanunu'nun "Aile Hukuku" kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; "Evlilik Hukuku" Serinin devamı olan "Miras Hukuku" ve "Eşya Hukuku" kitapları da sırasıyla yayına hazırlanmaktadır. aile hukuku. şükela: tümü | bugün. bu durumda ba$ligimiz olan, aile hukuku devreye girmektedir . ni$anlanma, evlenme ve bo$anma gibi konular da bu hukukun bizi (yani kani kaynayan sozluk. Aile Hukuku Pratik Çalışmalar (Tamamı Çözümlü) Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI, Doç. Türk Medenî Hukuku - Aile Hukuku Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK - Dr. Derya Ateş 2020/02 22. Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri......