acem2019delhi.com

Müfredat / Kur'an Kavramları Sözlüğü (şamuha)

Responsive image
Müfredât, tefsir disiplini içinde değerlendirilen bir Kur’an kavramları çalışmasıdır. Bu alanda yapılan çalışmaların en değerlisi ve en rağbet görenidir. Bunun pek çok sebebi vardır:En başta geleni, Kur’an kavramlarını büyük bir vukufiyet ve titizlikle ele almış olmasıdır. Bir diğer özelliği de Kur’an kavramlarını tüketmeden Kur’an’a hizmet etmeyi bir şeref bilmesidir. Onun için kullandığı üslup ve ifade tarzı genelde içli, duyarlı ve bilinçlidir.Rağıb el-İsfahanî Müfredât’ta maddelerin önce hakikî manalarını, ardından türetilen kelimeleri ele almıştır. Maddenin mecazî manalarını belirtip hakikî anlamla ne ölçüde bağlantılı olduklarını açıklamıştır. Her kavramı işlerken önce Kur’an ayetlerini vermiş, ardından hadislere geçmiş, sonra da Arapların deyim, atasözü ve şiirlerini sıra ile vermiştir.Ele alınan kavramın manasını ortaya koymak için birçok ayeti delil getirirken değişik kıraatlere de değinmiştir. Çoğu zaman Kur’an’ı, Kur’an ve Sünnet ile, ardından sahabe ve tabiin’in görüşleriyle açıklamıştır. Sonra da bilgelerin Şerîat ile bağdaşan görüşlerini sergilemiştir.Prof. Dr. Abdulbaki Güneş ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yolcu’nun titiz ve özenli tercümesiyle hazırlanan Müfredât, kütüphanelerin ve Kur’an sevdalılarının başucu kaynağıdır.
YAYIN TARİHİ:
2010-08-01
DOSYA BOYUTU:
10,50
ISBN:
6353359000
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Ragıb El-Isfahani
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Müfredat / Kur'an Kavramları Sözlüğü (şamuha) PDF

Müfredat / Kur'an Kavramları Sözlüğü (şamuha) harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Ragıb El-Isfahani. Okuyabilirsin Müfredat / Kur'an Kavramları Sözlüğü (şamuha) sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...Yazıldı? Hakkında bilgi edindiğiniz bu eser yazar Ragıb El-Isfahani tarafından yazılmıştır ... Müfredat Kuran Kavramları Sözlüğü Ciltli > Ragıp El İsfahani > Çıra... ... . Rağıb el-isfahani'nin el-Müfredat adlı eseri "Garibu'l-Kur'an sözlüğü edebiyatının en önemli eserlerinden birihatta birincisidir. Rağıb el-isfahani'nin el-Müfredat adlı eseri "Garibu'l-Kur'an sözlüğü edebiyatının en önemli eserlerinden biri, hatta birincisidir. 86.80 TL. Kur'an'ı daha çok Kur'an'la, sonra sahâbenin ve tabiinin sözleriyle tefsîr ettiğini sonra da hükemânın şerîatla uyan görüşlerini zikrettiğini görmekteyiz. 85.40 TL. Kur'an'ı daha çok Kur'an'la, sonra sahâbenin ve tabiinin sözleriyle tefsîr ettiğin ... Müfredat / Kur'an Kavramları Sözlüğü (Şamuha) ... . 85.40 TL. Kur'an'ı daha çok Kur'an'la, sonra sahâbenin ve tabiinin sözleriyle tefsîr ettiğini sonra da hükemânın şerîatla uyan görüşlerini zikrettiğini görmekteyiz....