acem2019delhi.com

Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları

Responsive image
Nuaym b. Hammâd el-Fiten isimli kitabında şöyle demiştir:"Huzeyfe ve İbn Mes'ûd radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre onlar şöyle demişlerdir: "fitne ortaya çıktığı zaman karışık bir durum olur. Fitne çekilip gitiği zaman gerçekler ortaya çıkar." Huzeyfe'ye soruldu: Fitnenin gelmesi ne demektir? Dedi ki:" Kılıçların kınından çıkarılmasıdır. Fitnenin gitmesi ne demektir? Diye soruldu. Kılıçların kınlarına sokulmasıdır. dedi"Bu risalelede haricilerin tanıtımı ve onların kötülenmesiyle ilgili rivayetler, onların alametleri ve kısımlarının beyanı, yollarının nereye vardığını tanımak için hareketlerinin tarihinin anlatılması gibi fitneyi engellemede yardımcı olacak bazı bilgilerin yer alacağı umulmaktadır.Bu risaleyi üç ana bölümde hazırladım:Birincisi Şer'i bölümdür. Bu bölümde kısaca sünnette Hariciler ve bununla ilgili şeylerin incelenmesi, Haricilerin nevileri, kısımları ve onların şüphelerinin reddine yardımcı olacak bazı şeylerin anlatımı yer almaktadır.İkincisi: Tarihi bölümdür. Bu bölümde Müslümanların eski ve yeni tarihi dönemlerinde cereyan eden meşhur başkaldırı ve ihtilal hareketleri, bu hareketlerin sonuçları ve Müslümanların başına gelen felaketler konusunda kısa bir yolculuk yapılacaktır. Maksat ibret almaktır, şeriat koyucuların yöneticilere itaati emrederken gerçekleşmesini çok istediği hikmet ve mefsedeti tanımaktır. Çünkü Muminin imanı şeriat koyucunun hikmetiyle artar, itaat etmek ve tabi olmakta büyük bir hayır vardır.Üçüncüsü: Bu bölümde ilk iki bölümde geçen bilgilerin ışığında bazı çağdaş başkaldırı görüntülerine yer verilmiştir.Allah'tan bu çalışmayı rızasına uygun ve bereketli kılmasını istiyorum. Eğer bunda bir hata veya küçük yanlışlıklar varsa kalp nasihate, irşada ve hayırlı olan şeye açıktır. Her türlü hamd sadece Allah içindir.
YAYIN TARİHİ:
DOSYA BOYUTU:
8,92
ISBN:
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Faysal B. Kazzar el-Casim
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları PDF

Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Faysal B. Kazzar el-Casim. Okuyabilirsin Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ye.com. Bu risalelede haricilerin tanıtımı ve onların kötülenmesiyle ilgili rivayetler, onların alametleri ve kısımlarının beyanı, yollarının nereye vardığını tanımak için hareketlerinin tarihinin anlatılması gibi ... Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları %15 İndirimli Faysal... ... ... Ana sayfa/Diğer/Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları. 13403 de 15351. Hariciliğin şer'i ve tarihi boyutundan bahsettikten sonra bu hareketin eski ve yakın tarihin yanı sıra çağdaş örnekleri ile... Alış-Veriş Listeme Ekle. Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları. Kitap » İslam » Tarih. Nuaym b. Hammâd el-Fiten isimli kitabında şöyle demiştir Ümmülkura Yayınevi ; 27. Genel Not: Kitabın orjinal adı: Hakikatu ... Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları ... ... Alış-Veriş Listeme Ekle. Tarihten Bugüne Haricilik ve Yansımaları. Kitap » İslam » Tarih. Nuaym b. Hammâd el-Fiten isimli kitabında şöyle demiştir Ümmülkura Yayınevi ; 27. Genel Not: Kitabın orjinal adı: Hakikatu'l- Havaric fi'ş-Şer'i ve Abra't-Tarih. Konu Başlığı: Haricilik. Ek Yazar: Uygun, Salih. Hariciliğin şer'i ve tarihi boyutundan bahsettikten sonra bu hareketin eski ve yakın tarihin yanı sıra çağdaş örnekleri ile müslümanların başına açtığı felaketlere yer verir. Hariciliğin şer'i ve tarihi boyutundan bahsettikten sonra bu hareketin eski ve yakın tarihin yanı sıra çağdaş örnekleri ile müslümanların başına açtığı felaketlere yer verir....