acem2019delhi.com

Gelibolulu Mustafa Ali

Responsive image
"Kısacası başarılı padişahlara ve İskender heybetli hakanlara gerekli olan ilk şey, halka kendilerini sevdirmeleridir. Çünkü zayıf halk, mahlûkatın yaratıcısının sultanlara emanetidir. Sultanlar, onların kalplerinin sevgilisi olmalıdır."
YAYIN TARİHİ:
DOSYA BOYUTU:
7,28
ISBN:
9757796956
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Mustafa İsen
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Gelibolulu Mustafa Ali PDF

Gelibolulu Mustafa Ali harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Mustafa İsen. Okuyabilirsin Gelibolulu Mustafa Ali sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...ell Fleischer, Gelibolulu Mustafa Ali. Bu değerlendirmede değinmek istediğim Gelibolulu Mustafa Ali, 16 ... Gelibolulu Mustafa Ali Kimdir Hayatı Eserleri... | EdebiyatFakultesi.Com ... .yy.'ın Osmanlı devlet adamları arasında mühim bir yer tutar. Gelibolulu Mustafa Ali ve Künhü'l-ahbâr'ında II. İlk Divanı'nı 26 yaşında tertip eden Gelibolulu Mustafa Âlî, bu tarihten vefatına kadar "Âlî" mahlasıyla yaklaşık 34 yıl şiir yazdı. Gelibolulu Mustafa Âlî (1541-1600) Türk şair, yazar ve tarihçi. Asıl adı Mustafadır. Okula altı yaşında başlamış ve Habîb-i Hamidîden Arapça, kendisi gibi G ... GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Asıl adı Mustafadır. Okula altı yaşında başlamış ve Habîb-i Hamidîden Arapça, kendisi gibi Gelibolulu olan Surûrîden te... Gelibolulu Mustafa Ali on altıncı yüzyılda yetişen Ünlü Osmanlı tarihçisi. Adı, Mustafa bin Ahmed'dir. 1541 senesi Nisan ayında Gelibolu'da doğdu. Gelibolulu Mustafa Ali. On altıncı asırda yetişen meşhur Osmanlı târihçisi. Âlî Mustafa Efendi, çeşitli alanlarda yazı yazmakla birlikte, asıl başarılı olduğu alan târihtir. (Gelibolulu Mustafa Âlî, Mustafa İsen, Ankara, 1988) Okula altı yaşında başlamış ve Habîb-i Hamidî'den Arapça, kendisi gibi Gelibolulu olan Surûrî'den tefsir ve fıkıh dersleri almıştır. Gelibolulu Mustafa Ali. 1541-1600. 16.yy'ın en şöhretli tarihçilerinden biri olan Mustafa Âlî, Osmanlı Devleti'nde en önemli kültür şehirlerinden biri olan Gelibolu'da dünyaya geldi. MUSTAFA ÂLİ [Gelibolulu] (1541-1600). Bu sıralarda Çeşmî mahlasını değiştirerek Ali mahlasını aldı. İlk yapıtı olan Mihr ü Mâh (Güneş ile Ay) mesnevisini yazıp şehzadeye sundu....