acem2019delhi.com

Rind ve Zahid

Responsive image
Fuzulî tarafından kaleme alınan eserde; Rind ve Zahid isimli iki kişiden her biri, kendi tuttuğu yolun doğruluğu konusunda diğerini ikna etmeye çalışıyor. Eser boyunca Rind, Zahid'e; Zahid, Rind'e kendi yolunun doğruluğunu çeşitli delillerle anlatıyor.Eser bir yönüyle tasavvuftaki seyr-i süluk yolculuğunu konu alıyor. Eserin özünde hakikate ulaşma gayreti içindeki Rind ve Zahid'in -insanın- dünya yolculuğu ve bu yolculuk sırasında karşılaştığı sıkıntılara ek olarak, insanı ulaşmak istediği hedeften alıkoymaya çalışan içteki ve dıştaki hasımları ile mücadelesi anlatılıyor.
YAYIN TARİHİ:
DOSYA BOYUTU:
7,51
ISBN:
9759089173
DİL:
TÜRK
YAZAR:
Fuzuli
BİÇİM:
PDF EPUB FB2
FİYAT:
BEDAVA

Rind ve Zahid PDF

Rind ve Zahid harika bir kitap. Bu kitap yazarlar tarafından yazılmıştır Fuzuli. Okuyabilirsin Rind ve Zahid sitemizde acem2019delhi.com herhangi bir uygun biçimde!


...m. Nitekim Fuzulî de Rind ü Zâhid adlı eserinde zâhid ve rind tipinin sonunda teklik mertebesine ulaştığını ortaya koyar ... (PDF) Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz ... . ..."bu gönül açan yer neresi" diye sorar, cevap: "şeytanın evidir!" olur ve zahid şarapla ilgili ayeti okur oğluna. (dante-ilahi komedya ile benzerlikleri var bana göre bu eserde). (bkz: rind u zahid). Rind ve zâhid, klâsik şiirimizde sıkça kullanılan iki insan tipidir. Zâhid; akla önem verir, akıl ve mantığıyla karar verir. Rind ise yüreğinin götürdüğü yere gider her işte gönlüne ... Medrese - tekke çatışmaları ekseninde rind ve zahid... ... . Zâhid; akla önem verir, akıl ve mantığıyla karar verir. Rind ise yüreğinin götürdüğü yere gider her işte gönlüne danışır. Buradan âşık (belki rind) ve zâhid ülkesine bir yolculuğa davet vardır erenler. Zahid baba ile Rind oğlu arasındaki muhaverede Zâhid, zâhir ilimlerinin, Rind de bâtın ilimlerinin savunucusudur. Konu Zâhid (baba) ve Rind (oğul) arasındaki konuşma ve münazaradır. Eserin şahıs kadro...